Fotografi av Katja Anióse

Katja Anióse

Doktorand

Syftet med min forskning är att undersöka hur äldre vuxna påverkas i en relation tillsammans med sin partner som har nedsatt hörsel genom ett nytt perspektiv med fokus på kommunikationspartnern.

Nytt perspektiv inom hörselforskning

En kartläggning över kommunikationspartners upplevelser om att leva tillsammans med en partner med nedsatt hörsel och vilken påverkan det har på kommunikation, social aktivitet och hälsa med biopsykosocialt perspektiv.

Mitt projekt är en resa in i ett nytt forskningsområde som handlar om äldre människor som lever i en relation med en partner som har hörselnedsättning. Vad händer i en relation när det sker förändringar orsakad av hörselnedsättning och där vardagliga situationer som tidigare har fungerat inte längre gör det? Projektets mål är att belysa hur kommunikation, sociala aktiviteter och hälsa påverkas. Hur upplever kommunikationspartnern de förändringar som sker inom dessa områden som en följd av partnerns nedsatta hörsel?

Mina erfarenheter efter flera år inom hörselvården tar jag nu med mig in i forskningen där jag inkluderar kommunikationspartnern som spelar en viktig och ibland avgörande roll i en hörselrehabilitering. Upprätthållandet av god hörsel är inte bara en fråga om att möjliggöra det fysiska hörandet; det är att skapa förutsättningar för fortsatt meningsfull kommunikation och livsglädje.

Följ med mig på denna resa där jag undersöker hörselns betydelse från ett nytt perspektiv. Kunskapen från forskningen kan bidra till ökad förståelse om hörselnedsättning och dess effekter på anhöriga. En insats som förhoppningsvis kan påverka vardagen och därmed livskvalitén för drabbade samt i förlängningen en effektivisering av hörselrehabiliteringen.

Publikationer

2023

Milijana Malmberg, Katja Anióse, Johanna Skans, Marie Öberg (2023) A randomised, controlled trial of clinically implementing online hearing support International Journal of Audiology, Vol. 62, s. 472-480 Vidare till DOI

Forskning

Forskarskola SWEAH

Jag är ansluten till SWEAH (Swedish National Graduate School on Ageing and Health), en tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa som koordineras av Lunds universitet. Forskarskolan skapar förutsättningar för ett kreativt och tvärvetenskapligt samarbete mellan svenska lärosäten och nationella och internationella partners. Forskarskolan stödjer utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning med koppling till åldrande i förhållande till flera diagnoser, som till exempel neurodegenerativa sjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke, psykiska sjukdomar, diabetes och cancer. Forskningen tar hänsyn till äldre människors behov och krav.

SWEAH

Handledare

CV

30 års erfarenhet av möten och samtal med människor!

I mitt arbetsliv har jag hunnit samla på mig en hel del erfarenhet från olika områden. Från anställd till egen företagare, från företagsvärlden till hälso- och sjukvården. I mitt möte med kunden, patienten eller studenten försöker jag se till att varje samtal blir individuellt anpassat. Ser mig som en god lyssnare och kommunikatör. Mina vänner och tidigare arbetskollegor skulle beskriva mig som social, utåtriktad och med ett leende nära till hands. Professionalism är mitt ledord och jag har stor vana av att arbeta personcentrat. Förutom svenska talar jag även engelska, finska och spanska.

Mina år som legitimerad audionom inom Hörselverksamheten har lärt mig att varje enskild patient inom vården är unik och har en historia att berätta. I mitt arbete som audionom har jag arbetat med hörseldiagnostik, utredning samt anpassning av hörapparater och tillbehör. Jag har även varit studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning. 

Min tidigare kliniska forskning har handlat om hur vi kan erbjuda personer med hörselnedsättning en utbildning online som ett komplement till själva hörselrehabiliteringen. Utbildningen heter e-Hörsel och nås via 1177 och ingår idag i Hörselverksamhetens utbud till sina patienter i Sverige.

Idag arbetar jag som doktorand på Linköpings universitet och forskar om äldre och hörselnedsättning med särskilt fokus på anhöriga. Ett arbete jag är mycket tacksam över och som jag tror kan bli värdefullt i arbetet med att effektivisera hörselvården samt förbättra livskvalitén för både de personer som lever med hörselnedsättning och deras anhöriga

Organisation