Hur påverkas äldre vuxna av sin partners hörselnedsättning?

Äldre par sitter vid ett bord och tittar på en mobiltelefon.
Pekic

Nästan 40 % av alla svenskar över 65 år har någon grad av hörselnedsättning. Nedsatt hörsel kan ha en negativ påverkan på bland annat kommunikation och sociala aktiviteter. I denna studie fokuserar vi särskilt på hur anhöriga påverkas av samspelet mellan hörselsvårigheter och att leva i nära relation. 

I den här forskningsstudien vill vi ta reda på hur kommunikationspartner (anhörig) påverkas av att leva tillsammans med en person med nedsatt hörsel. Studien undersöker självuppskattad hälsa men även förändringar i kommunikation och social aktivitet som sker i förhållandet. Studien riktar sig till äldre personer, 65 år eller äldre, som är pensionär och som lever i en relation med en person som har nedsatt hörsel.

Kommunikationspartnern påverkas i sin vardag

I Sverige har nästan 40 % av alla personer över 65 år nedsatt hörsel vilket i sig har en negativ påverkan på kommunikationen och hälsan. Nya internationella studier visar att även kommunikationspartnern påverkas negativt genom att vardagsfunktion hindras till följd av partnerns nedsatta hörsel och ett så kallat tredjepartsfunktionshinder kan uppstå. Det handlar om sämre kommunikation, social aktivitet samt sämre livskvalitet och kan även drabba kommunikationspartnern.

Genom vår forskning strävar vi efter att fördjupa insikten kring den komplexa relationen mellan hörselsvårigheter och livet i nära förhållanden.

Vi söker deltagare

Nu kan du delta i vår undersökning

Är du pensionär och din partner har hörselproblem? Delta i vår digitala enkät om hälsa, kommunikation och sociala aktiviteter hos äldre vuxna vars partner har nedsatt hörsel.

Var med och ge ditt perspektiv!

Till enkäten

Information till dig som deltar i enkäten

Kontakt

Forskare

Organisation