Min forskning

Mina forskningsprojekt handlar till stor del om riskfaktorer för utveckling av kognitiva sjukdomstillstånd där stora befolkningsstudier ligger som grund.

Jag medverkar även i ett nytt projekt utgående från Umeå Universitet som handlar om hälsotillståndet hos äldre samiska personer, projektet HALDI – Hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

OrganisationVisa/dölj innehåll