Fotografi av Katarina Nägga

Katarina Nägga

Professor

Jag arbetar som överläkare på Medicinska och geriatriska akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och varvar kliniskt arbete med forskning och undervisning. Jag är docent i geriatrik vid Linköpings Universitet.

Min forskning

Mina forskningsprojekt handlar till stor del om riskfaktorer för utveckling av kognitiva sjukdomstillstånd där stora befolkningsstudier ligger som grund.

Jag medverkar även i ett nytt projekt utgående från Umeå Universitet som handlar om hälsotillståndet hos äldre samiska personer, projektet HALDI – Hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. 

Publikationer

2023

2022

Organisation