Fotografi av Katarina Sandberg

Katarina Sandberg

Doktorand

I min avhandling undersöker jag effekterna av mellankommunal samverkan som ett verktyg för att möta utmaningar vad gäller ekonomi, demografi och kompetensförsörjning.

Presentation

Många svenska kommuner står inför enorma utmaningar vad gäller ekonomi, demografi och kompetensförsörjning. Mellankommunal samverkan lyfts ofta fram som ett verktyg för att möta dessa utmaningar. Men vad blir effekterna av samverkan?

Jag är doktorand vid avdelningen för statsvetenskap och Centrum för kommunstrategiska studier. I min avhandling undersöker jag mellankommunal samverkan, som har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Förhoppningen är att samverkan ska leda till ekonomiska stordriftsfördelar, ökad servicekvalitet och ökad kompetensförsörjning – men vad blir det faktiska utfallet? I min avhandling hoppas jag fördjupa mig i just detta.

Utöver detta har jag ett stort intresse för frågor som rör välfärdssektorns styrning och organisation, med ett särskilt fokus på skolan.

Publikationer

Mitt forskningsfält

Organisation

Nyheter