12 november 2021

I september fick Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) en ny medarbetare. CKS färskaste doktorand, Katarina Sandberg från Kristianstad, läste sin grund- och masterutbildning på Uppsala universitet.

katarina_sandberg
Marie-Louise Elebring

Den sista terminen av sin utbildning gjorde Katarina praktik på riksdagen som utredare på Riksdagens utredningstjänst. Hon har också en bakgrund som journalist, bland annat på Kulturnyheterna på SVT och tidningen Skolvärlden.

Katarina Sandberg planerar att undersöka effekterna av mellankommunal samverkan i sin avhandling. Arbetet med avhandlingen är kopplat till det Formasfinansierade projektet ”Mellankommunal samverkan – ett ändamålsenligt svar på kommunsektorns utmaningar?” som leds av forskare från CKS.

– Jag sökte mig till CKS för att jag lockades av att forskningen här är policynära och grundar sig i verkliga kommunala utmaningar, samtidigt som den håller vetenskaplig höjd, säger Katarina Sandberg.

Formellt har Katarina sin anställning på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, men hon är knuten till Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, genom projektet hon jobbar med. Bo Persson är Katarinas huvudhandledare och hon har Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall som biträdande handledare.


Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.