Fotografi av Kristin Gustafsson

Kristin Gustafsson

Affilierad forskare

Jag är forskarstuderande vid LiU, och kliniskt verksam som specialistsjukgymnast i ortopedi vid Rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län. Jag forskar om risk- och friskfaktorer hos personer med höft- och knäartros.

Min forskning

I min forskning studerar jag risk- och friskfaktorer hos patienter med höft- och knäartros.

Patienterna har remitterats till den strukturerade grundbehandlingen artrosskola (utbildning och individuellt anpassad träning) och har registrerats i det nationella kvalitetsregistret ”Bättre omhändertagande av patienter med artros” (BOA).

Jag studerar om patienterna i BOA-registret skiljer sig från normalbefolkningen i Sverige, utifrån socioekonomi, hälsa och sjukskrivning, och strävar efter att identifiera faktorer som kan förutspå progression och långtidsutfall hos patienterna i BOA-registret.

Jag har tidigare också bedrivit forskningsprojekt inom fysioterapeutiskt omhändertagande av akuta fotledsstukningar.

Om mig

CV

  • 1998 Leg sjukgymnast
  • 2006 Magisterexamen i sjukgymnastik
  • 2010 Specialistsjukgymnast i ortopedi
  • 2017 Antagen som forskarstuderande vid Linköpings Universitet

Publikationer

2023

Kristin Gustafsson, Joanna Kvist, Marit Eriksson, Ola Rolfson (2023) What Factors Identified in Initial Osteoarthritis Management Are Associated With Poor Patient-reported Outcomes After THA?: A Register-based Study Clinical Orthopaedics and Related Research, Vol. 481, s. 1732-1742 Vidare till DOI
Kristin Gustafsson, Kristina Areskoug Josefsson, Marit Eriksson, Ola Rolfson, Joanna Kvist (2023) Perspectives on health care and self-management of osteoarthritis among patients who desire surgery: A qualitative interview study Physiotherapy Theory and Practice Vidare till DOI
Kristin Gustafsson (2023) Hip and Knee Osteoarthritis: Who Are the Patients Referred to First-Line Intervention and What Happens to Them?
Simone Battista, Ali Kiadaliri, Therese Jonsson, Kristin Gustafsson, Martin Englund, Marco Testa, Andrea DellIsola (2023) Factors Associated With Adherence to a Supervised Exercise Intervention for Osteoarthritis: Data From the Swedish Osteoarthritis Registry Arthritis care & research, Vol. 75, s. 2117-2126 Vidare till DOI

2022

Kristin Gustafsson, Joanna Kvist, Caddie Zhou, Marit Eriksson, Ola Rolfson (2022) Progression to arthroplasty surgery among patients with hip and knee osteoarthritis: a study from the Swedish BOA Register The Bone & Joint Journal, Vol. 104-B, s. 792-800 Vidare till DOI

Organisation

Kollegor

Forskarkollegor utanför LiU

  • Marit Eriksson IMH, Linköpings Universitet och Futurum Region Jönköpings län
  • Ola Rolfson, Professor. Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
  • Leif Dahlberg, Professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
  • Kristina Areskoug Josefsson, Docent, Biträdande professor, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan i Jönköping