Min forskning

I min forskning studerar jag risk- och friskfaktorer hos patienter med höft- och knäartros.

Patienterna har remitterats till den strukturerade grundbehandlingen artrosskola (utbildning och individuellt anpassad träning) och har registrerats i det nationella kvalitetsregistret ”Bättre omhändertagande av patienter med artros” (BOA).

Jag studerar om patienterna i BOA-registret skiljer sig från normalbefolkningen i Sverige, utifrån socioekonomi, hälsa och sjukskrivning, och strävar efter att identifiera faktorer som kan förutspå progression och långtidsutfall hos patienterna i BOA-registret.

Jag har tidigare också bedrivit forskningsprojekt inom fysioterapeutiskt omhändertagande av akuta fotledsstukningar.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • 1998 Leg sjukgymnast
  • 2006 Magisterexamen i sjukgymnastik
  • 2010 Specialistsjukgymnast i ortopedi
  • 2017 Antagen som forskarstuderande vid Linköpings Universitet

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

2019

Organisation Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Forskarkollegor utanför LiU

  • Marit Eriksson IMH, Linköpings Universitet och Futurum Region Jönköpings län
  • Ola Rolfson, Professor. Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
  • Leif Dahlberg, Professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
  • Kristina Areskoug Josefsson, Docent, Biträdande professor, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan i Jönköping