Presentation

Jag är särskilt intresserad av mätning av vårdens effekter i termer av livskvalitet. Kronisk smärta i den äldre befolkningen och arbetsgivares insatser för att återfå sjukskrivna i arbete är exempel på forskningsprojekt som jag är engagerad i.

Forskningsprojekt

  • Smärta bland personer 65+
  • Arbetsgivares insatser för att främja återgång i arbete vid sjukskrivning
  • Hälsotillstånd värre än döden? (negativa QALY-vikter)
  • Tidig behandling av RA (TIRA)
  • Intralymfatisk immunoterapi för behandling av allergi
  • Brukarstyrd inläggning som krisintervention för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende

Utbildning

  • Ekonomie magisterexamen 1995
  • Filosofie doktorsexamen 2001

Undervisning

Jag är basgruppshandledare på kursen Hälsa-Etik-Lärande (HEL 1) samt undervisar på läkarprogrammets första termin.

Senaste publikationer

2023

2021

Forskning

Relaterad forskningsverksamhet

Organisation