Fotografi av Lars Bernfort

Lars Bernfort

Universitetslektor, Docent

Min huvudsakliga forskningsinriktning är hälsoekonomi med inriktning mot hälsoekonomiska utvärderingar.

Presentation

Jag är särskilt intresserad av mätning av vårdens effekter i termer av livskvalitet. Kronisk smärta i den äldre befolkningen och arbetsgivares insatser för att återfå sjukskrivna i arbete är exempel på forskningsprojekt som jag är engagerad i.

Forskningsprojekt

  • Smärta bland personer 65+
  • Arbetsgivares insatser för att främja återgång i arbete vid sjukskrivning
  • Hälsotillstånd värre än döden? (negativa QALY-vikter)
  • Tidig behandling av RA (TIRA)
  • Intralymfatisk immunoterapi för behandling av allergi
  • Brukarstyrd inläggning som krisintervention för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende

Utbildning

  • Ekonomie magisterexamen 1995
  • Filosofie doktorsexamen 2001

Undervisning

Jag är basgruppshandledare på kursen Hälsa-Etik-Lärande (HEL 1) samt undervisar på läkarprogrammets första termin.

Publikationer

2024

Oskar Nelzén, Johan Skoog, Lars Bernfort, Helene Zachrisson (2024) Short Term Cost Effectiveness of Radiofrequency Ablation and High Ligation and Stripping for Great Saphenous Vein Incompetence European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Vidare till DOI

2023

Lars Bernfort, Daniel Granfeldt, Leif Ryd (2023) Correction: Individualized metal implants for focal cartilage lesions in the knee can be cost-effective: a simulation on 47-year-old in a Swedish setting (vol 8, pg 197, 2023) JOURNAL OF ISAKOS JOINT DISORDERS & ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE, Vol. 8, s. 392-392 Vidare till DOI
Hannes Runheim, Barbro Kjellstrom, Amelie Beaudet, Bodil Ivarsson, Magnus Husberg, Nadia Pillai, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort (2023) Societal costs associated with pulmonary arterial hypertension: A study utilizing linked national registries Pulmonary Circulation, Vol. 13, Artikel e12190 Vidare till DOI
Barbro Kjellstrom, Hannes Runheim, Amelie Beaudet, Magnus Husberg, Bodil Ivarsson, Nadia Pillai, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort (2023) Societal costs associated to chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A study utilizing linked national registries Pulmonary Circulation, Vol. 13, Artikel e12254 Vidare till DOI
Johan Lyth, Emma Svennberg, Lars Bernfort, Mattias Aronsson, Viveka Frykman, Faris Al-Khalili, Leif Friberg, Mårten Rosenqvist, Johan Engdahl, Lars-Åke Levin (2023) Cost-effectiveness of population screening for atrial fibrillation: the STROKESTOP study European Heart Journal, Vol. 3, s. 196-204 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2024

Oskar Nelzén, Johan Skoog, Lars Bernfort, Helene Zachrisson (2024) Short Term Cost Effectiveness of Radiofrequency Ablation and High Ligation and Stripping for Great Saphenous Vein Incompetence European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Vidare till DOI

2023

Lars Bernfort, Daniel Granfeldt, Leif Ryd (2023) Correction: Individualized metal implants for focal cartilage lesions in the knee can be cost-effective: a simulation on 47-year-old in a Swedish setting (vol 8, pg 197, 2023) JOURNAL OF ISAKOS JOINT DISORDERS & ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE, Vol. 8, s. 392-392 Vidare till DOI
Hannes Runheim, Barbro Kjellstrom, Amelie Beaudet, Bodil Ivarsson, Magnus Husberg, Nadia Pillai, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort (2023) Societal costs associated with pulmonary arterial hypertension: A study utilizing linked national registries Pulmonary Circulation, Vol. 13, Artikel e12190 Vidare till DOI
Barbro Kjellstrom, Hannes Runheim, Amelie Beaudet, Magnus Husberg, Bodil Ivarsson, Nadia Pillai, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort (2023) Societal costs associated to chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A study utilizing linked national registries Pulmonary Circulation, Vol. 13, Artikel e12254 Vidare till DOI
Johan Lyth, Emma Svennberg, Lars Bernfort, Mattias Aronsson, Viveka Frykman, Faris Al-Khalili, Leif Friberg, Mårten Rosenqvist, Johan Engdahl, Lars-Åke Levin (2023) Cost-effectiveness of population screening for atrial fibrillation: the STROKESTOP study European Heart Journal, Vol. 3, s. 196-204 Vidare till DOI

Forskning

Relaterad forskningsverksamhet

Organisation