Presentation

Många psykiatriska tillstånd kännetecknas av dysreglerad stressreaktivitet och känslomässig respons. Min forskning syftar till att bättre förstå stress- och känslobearbetning för att utveckla nya psykiatriska terapier.

Läs mer på den engelska versionen av min medarbetarsida.

Professor Markus Heilig och förste forskningsingenjör Leah Mayo. Bilder tagna till artikel i tidningen Forskning och utveckling.Professor Markus Heilig och biträdande universitetslektor Leah Mayo. Foto Anna Nilsen

Forskning

Publikationer

2022

Steven J. Middleton, Irene Perini, Andreas C. Themistocleous, Greg A. Weir, Kirsty McCann, Allison M. Barry, Andrew Marshall, Michael Lee, Leah M. Mayo, Manon Bohic, Georgios Baskozos, India Morrison, Line S. Loken, Sarah Mcintyre, Saad Nagi, Roland Staud, Isac Sehlstedt, Richard D. Johnson, Johan Wessberg, John N. Wood, Christopher G. Woods, Aziz Moqrich, Håkan Olausson, David L. Bennett (2022) Na(v)1.7 is required for normal C-low threshold mechanoreceptor function in humans and mice Brain, Vol. 1145, s. 3637-3653 Vidare till DOI

2021

Nyheter

Organisation