Presentation

Många psykiatriska tillstånd kännetecknas av dysreglerad stressreaktivitet och känslomässig respons. Min forskning syftar till att bättre förstå stress- och känslobearbetning för att utveckla nya psykiatriska terapier.

Läs mer på den engelska versionen av min medarbetarsida.

Professor Markus Heilig och förste forskningsingenjör Leah Mayo. Bilder tagna till artikel i tidningen Forskning och utveckling.Professor Markus Heilig och biträdande universitetslektor Leah Mayo. Foto Anna Nilsen

Forskning Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll