23 augusti 2018

Leah Mayo, postdoc vid CSAN, har tilldelats NARSAD Young Investigator Grant för perioden 2019-2021. Anslaget delas ut av Brain & Behavior Research Foundation.

 
En illustrerad hjärna mot blå bakgrund Anslaget är högt ansett i forskarkretsar och har delats ut sedan 1987. Anslaget är tänkt att lyfta unga forskare i början av sin karriär och uppgår till totalt
$70 000 fördelat över två år.
 
Det är väldigt roligt att min forskning uppmärksammas på den internationella scenen, tillsammans med mina kollegor vars arbete jag länge haft som förebild. Ännu viktigare är att  vårt forskningscentrum, CSAN som nu funnit under tre år, också visar att det är konkurrenskraftigt på högsta nivå. Det är väldigt roligt att ha varit en del av centret från början och allas hårda arbete nu uppmärksammas, säger Leah Mayo.
 
Forskningen som Leah Mayo får anslaget för fokuserar hur beteenden kopplade till stress och rädsla i vuxen ålder påverkas av att ha utsatts för trauma under barndomen.

– Vi är speciellt intresserade av endocannabinoid-systemet, en förmodad "stressbuffert", som genomgår massiv förändring under ungdomsåren och gör att individen är särskilt mottaglig för långvariga skadliga effekter av trauma under barndomen, förklarar Leah Mayo och fortsätter:
– Genom att förstå de mekaniska skillnaderna i stressbehandling hos dessa individer jämfört med friska hoppas vi på att belysa potentiella nya endocannabinoidrelaterade terapeutiska möjligheter.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.