Presentation

Jag är anställd på LiU-IT men arbetar just nu 100 procent på Didacticum.

Arbetsuppgifter

Jag jobbar med följande områden:

  • Digital examination-support
  • IKT-pedagog
  • Inköp för Didacticums räkning

Organisation

Kollegor