Fotografi av Per-Anders Forstorp

Per-Anders Forstorp

Professor

Jag är i grunden forskare inom kommunikation, medier och kultur och mina forskningsintressen bygger på två spår: kommunikation och medier i socialt och kulturellt perspektiv samt kunskaps- och lärandepraktiker inom ramen för högre utbildning.

Kommunikation, mediering och gestaltning

Just nu forskar jag om den pågående globaliseringen inom den högre utbildningen med exempel från flera världsdelar.

Mitt huvudintresse graviterar kring kommunikation, mediering och gestaltning i ett socialt och kulturellt perspektiv. I särskilt fokus står innehållsliga frågor och de olika perspektiv på förmedlingsinnehållets potentiella status som kunskap/okunskap så som det kommer till uttryck och värderas av olika aktörer. Forskningen gäller förståelsen av produktionen och cirkulationen av kunskap, dess villkor i institutionaliserade och mer informella former. För närvarande är jag mest sysselsatt med kunskaps- och lärandepraktiker inom ramen för högre utbildning och studerar förändringar i individuella och kollektiva utbildningslandskap som på olika sätt har att göra med det vi lite förenklat kallar ”globalisering”: till exempel internationell mobilitet bland studenter, framväxten av olika statliga och privata aktörer inom högre utbildning, företagsuniversitet, kunskapsregimer, kunskapsideologier, effekter av marknadsorienterad styrning. Mina studier bygger på datainsamling och fältarbeten i Sverige, Norge, Ryssland, Indien, och Förenade Arabemiraten.

Samarbeten med andra forskare

Mina forskningsnätverk är huvudsakligen kopplade till forskare vid andra universitet I Sverige, Norge och Ryssland. Jag driver flera projekt genom Vetenskapsrådet om högre utbildning och globalisering tillsammans med Ulf Mellström, Karlstad universitet.

Tillsammans med forskare från Sverige, Norge och Nordvästra Ryssland ingår jag i forskarnätverket NORRUSS som är knutet till Norges Forskningsråd och som studerar ”Higher Education in the High North”, det vill säga utbildningsutbyten i den arktiska Barentsregionen.

Kurser i forskarhandledning vid Didacticum

Jag är verksam på Didacticum, med ansvar för kurserna i forskarhandledning. Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt ska driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av Linköpings universitets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

 

Bakgrund och uppdrag

Akademisk bakgrund

  • Ämneslärarexamen (svenska, religion, historia), Uppsala universitet 1984.
  • Filosofie doktor (tema Kommunikation), Linköpings universitet, 1992.
  • Gästforskare (lingvistisk antropologi), University of California, Los Angeles, 1994 (Knut and Alice Wallenberg Postdoctoral Fellowship).
  • Docent (tema Kommunikation), Linköpings universitet, 2004.
  • Gästlärare (kommunikation och medier), University of Iowa, 2004 (2003-2004 The American Scandinavian Foundations Visiting Professor from Sweden). 
  • Biträdande professor (Kultur och mediegestaltning), Linköpings universitet, 2014.
  • Professor (Kultur och mediegestaltning), Linköpings universitet, 2021.
 

Uppdrag

  • Ledamot av en bedömningsgrupp i utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet.
  • Tillsammans med Ann Lantz (KTH) och Minna Räsänen (Södertörn) handleder jag doktoranden Rebekah Cupitt på KTH. 

Forskning

Konferens

Koordinator för den internationella och tvärvetenskapliga konferensen Bridging research praxes across pluralities of knowledge, 26-28 april, 2022.

Undervisning

Publikationer

Nyheter

Organisation