Fotografi av Per-Anders Forstorp

Per-Anders Forstorp

Professor, Docent

Jag är i grunden forskare inom kommunikation, medier och kultur och mina forskningsintressen bygger på två spår: kommunikation och medier i socialt och kulturellt perspektiv samt kunskaps- och lärandepraktiker inom ramen för högre utbildning.

Presentation

Just nu forskar jag om den pågående globaliseringen inom den högre utbildningen med exempel från flera världsdelar.

För närvarande är jag mest sysselsatt med kunskaps- och lärandepraktiker inom ramen för högre utbildning och studerar förändringar i individuella och kollektiva utbildningslandskap som på olika sätt har att göra med det vi lite förenklat kallar ”globalisering”: till exempel internationell mobilitet bland studenter, framväxten av olika statliga och privata aktörer inom högre utbildning, företagsuniversitet, kunskapsregimer, kunskapsideologier, effekter av marknadsorienterad styrning. Mina studier bygger på datainsamling och fältarbeten i Sverige, Norge, Ryssland, Indien, Förenade Arabemiraten och Brasilien. 

Samarbeten med andra forskare

Mina forskningsnätverk är huvudsakligen kopplade till forskare vid andra universitet I Sverige, Norge och Ryssland. Jag driver flera projekt genom Vetenskapsrådet om högre utbildning och globalisering tillsammans med Ulf Mellström, Karlstad universitet.

Tillsammans med forskare från Sverige, Norge och Nordvästra Ryssland ingår jag i forskarnätverket NORRUSS som är knutet till Norges Forskningsråd och som studerar ”Higher Education in the High North”, det vill säga utbildningsutbyten i den arktiska Barentsregionen.

Med forskare på Avdelningen för Medieteknik och informationsdesign på KTH driver jag projektet ”Disabling technology?” (FORTE) där vi fokuserar på tekniker på visuell kommunikation på en tvåspråkig (hörande och svenskt teckenspråk) arbetsplats inom medieproduktion.

Kurser i forskarhandledning vid Didacticum

Jag är verksam på Didacticum, med ansvar för kurserna i forskarhandledning. Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt ska driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av Linköpings universitets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2011

1999

NyheterVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

 • Ämneslärarexamen (svenska, religion, historia), Uppsala universitet 1984.
 • Filosofie doktor (tema Kommunikation), Linköpings universitet, 1992.
 • Gästforskare (lingvistisk antropologi), University of California, Los Angeles, 1994 (Knut and Alice Wallenberg Postdoctoral Fellowship).
 • Docent (tema Kommunikation), Linköpings universitet, 2004.
 • Gästlärare (kommunikation och medier), University of Iowa, 2004 (2003-2004 The American Scandinavian Foundations Visiting Professor from Sweden). 
 • Biträdande professor (Kultur och mediegestaltning), Linköpings universitet, 2014.
 

Uppdrag

 • Ledamot av en bedömningsgrupp i utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet.
 • Tillsammans med Ann Lantz (KTH) och Minna Räsänen (Södertörn) handleder jag doktoranden Rebekah Cupitt på KTH. 

Undervisning

 • Masterprogrammet Kultur och mediegestaltning (KM) och Konstnärlig gestaltning (KG).
 • Magisterprogramet Kultur och mediegestaltning (KM).
 • Kandidatprogrammet Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM).

 

Publikationer i urvalVisa/dölj innehåll

Fler publikationerVisa/dölj innehåll

Om KSMVisa/dölj innehåll