Fotografi av Louise Svensson

Louise Svensson

Universitetslektor

Organisationer och sociala relationer utgör fokus för mitt forskningsintresse. På samhällelig, organisations- och gruppnivå kan olika former av utanförskap uppstå vilket är av intresse i min forskning, men också gemenskap, samverkan och samhörighet.

Presentation

Jag är lektor i sociologi på Avdelningen för pedagogik och sociologi vid IBL.

Organisationer, sociala relationer och det formella i relation till det informella finns på olika sätt med i den forskning och samverkan jag medverkar i. Avhandlingen handlade om mobbning i arbetslivet, och mer specifikt hur organisationer och olika sätt att samarbeta på inverkar på mobbningsprocessen. Efter avhandlingsarbetet har samverkan skett med flera organisationer om kränkande särbehandling. Jag har också ingått i ett projekt om Sektorsöverskridande samverkan; samverkan på gränsen mellan det privata, offentliga och civilsamhället, vilket gjordes inom ramen för Helix Competence center. Forskningsmiljön som jag ingår i heter Arbete och arbetsliv.

Undervisningen som jag är involverad i handlar till stor del om metod och organisation. På kandidatprogrammet i Human Resources deltar jag bland annat i kurser om metoder kopplat till personalarbete, konflikt- och mobbningshantering samt att handleda studenterna under sin Arbetsplatsförlagda utbildning. På kurser inom ramen för Ledning och strategiskt personalarbete handlar min undervisning om organisation och organisationsförändring samt handledning av studenterna i uppsatsarbeten. Jag handleder även sociologistudenters uppsatser och examensarbeten för studenter som går Ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap.

Från våren 2023 är jag programansvarig för Kandidatprogrammet i Human Resources. Sedan 2022 har jag uppdraget att vara en av två forskarutbildningsstudierektorer (FUS) vid IBL, och är en av tre inriktningsansvariga för Ämneslärarprogrammet, inriktning Samhällskunskap.

Publikationer

2019

Lisa Ferm, Daniel Persson-Thunqvist, Louise Svensson, Maria Gustavsson (2019) Vocational students' identity formation in relation to vocations in the Swedish industrial sector Nordic Journal of Vocational Education and Training, Vol. 9, s. 91-111 Vidare till DOI

2018

Malin Tillmar, Maria Gustavsson, Lena Högberg, Erik Rosell, Louise Svensson (2018) Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Lisa Ferm, Maria Gustavsson, Daniel Persson Thunqvist, Louise Svensson (2018) Students' strategies for learning identities as industrial workers in a Swedish upper secondary school VET programme Journal of Vocational Education and Training, Vol. 70, s. 66-84 Vidare till DOI

2012

Louise Svensson (2012) Missnöje, lojalitet och missnöjeslojalitet inom arbetsorganisationen

2010

Louise Svensson (2010) Mobbning i arbete: Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen

Forskning

Undervisning

Organisation