Fotografi av Louise Svensson

Louise Svensson

Universitetslektor

Organisationer och sociala relationer utgör fokus för mitt forskningsintresse. På samhällelig, organisations- och gruppnivå kan olika former av utanförskap uppstå vilket är av intresse i min forskning, men också gemenskap, samverkan och samhörighet.

Presentation

Jag är lektor i sociologi och sedan 2018 är jag avdelningschef för Avdelningen för pedagogik och sociologi vid IBL.

Organisationer, sociala relationer och det formella i relation till det informella finns på olika sätt med i den forskning och samverkan jag medverkar i. Avhandlingen handlade om mobbning i arbetslivet, och mer specifikt hur organisationer och olika sätt att samarbeta på inverkar på mobbningsprocessen. Jag har efter avhandlingsarbetet samverkat med flera organisationer om kränkande särbehandling. Jag ingår också i ett projekt om Sektorsöverskridande samverkan; samverkan på gränsen mellan det privata, offentliga och civilsamhället, vilket görs inom ramen för Helix Competence center. Forskningsmiljön som jag ingår i heter Arbete och arbetsliv. 

Undervisningen som jag är involverad i handlar till stor del om metod och organisation. På kandidatprogrammet i Human Resources deltar jag i kurser om metoder kopplat till personalarbete, konflikt- och mobbningshantering samt att handleda studenterna under sin Arbetsplatsförlagda utbildning. På kurser inom ramen för Ledning och strategiskt personalarbete handlar min undervisning om organisation och organisationsförändring samt handledning av studenterna i uppsatsarbeten. Jag handleder även sociologistudenters uppsatser och examensarbeten för studenter som går Ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap. 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2018

2017

2012

2010

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll