Presentation

Publikationer

2017

Lisa Ferm, Maria Gustavsson, Daniel Persson Thunqvist, Louise Svensson

Students' strategies for learning identities as industrial workers in a Swedish upper secondary school VET programme

Ingår i Journal of Vocational Education and Training

Artikel i tidskrift

2012

Louise Svensson

Missnöje, lojalitet och missnöjeslojalitet inom arbetsorganisationen

Konferensbidrag

2010

Louise Svensson

Mobbning i arbete: Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen

Rapport