Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är vad HR-programmet handlar om. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Human Resources, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Inom Human Resources kandidatprogrammet bildar ämnen som Human Resource Management (HRM)/Human Resource Development (HRD), beteendevetenskap, arbetsrätt och ekonomi en helhet. Med arbetsplatsförlagd utbildning och kurser med nära anknytning till forskning får du nyttig erfarenhet och ständigt aktuella kunskaper om arbete med personalfrågor. 

Arbetslivsinriktat och beteendevetenskapligt HR-arbete  

Utbildningen ger dig en grundläggande och bred beteendevetenskaplig kompetens inom HRM/HRD. Under år ett läser du beteendevetenskapliga baskurser i pedagogik, psykologi och sociologi med inriktning mot arbetslivet. Under år två läser du specialkurser inom huvudområdet HRM/HRD samt arbetsrätt och företagsekonomi. Under tredje året fördjupar du dig ytterligare om HRM/HRD. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. 

Koppling teori - praktik 

Redan under första året genomförs ett projektarbete som anknyter till arbetslivet. Under år två har du fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning. År tre erbjuds du möjlighet till en egen yrkesverksam mentor. Programmets studenter anordnar även konferenser där yrkesverksamma HR-praktiker och chefer bjuds in. Tillsammans ger detta en bra koppling mellan teori och praktik. 

Studera på engelska 

Under hösten år tre studerar du på engelska, antingen i Linköping eller utomlands. Platserna på de utländska universiteten är begränsade. 

Det här läser du

Karriär och framtid

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad och det finns många tjänstetitlar. Några vanliga är HR-partner, HR-specialist samt rekryterare. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med olika typer av personalarbete, som exempelvis att attrahera, rekrytera och introducera ny personal, eller att utveckla och behålla befintliga personalgrupper. Andra exempel på arbetsområden är arbetsmiljöfrågor samt utrednings- och förändringsarbete. Efter kandidatexamen är du behörig till studier på avancerad nivå och kan söka till masterprogrammet Human Resources vid LiU. 

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Intyg om arbetslivserfarenhet

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Röster om programmet

Oscar berättar om sitt val att läsa Human Resources, HR, och vad han tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Helena berättar om varför hon valde att läsa Human Resources, HR på LiU.

Fler röster om programmet

Utlandsstudier

Under hösten år tre studerar du på engelska, antingen i Linköping eller utomlands. Platserna på de utländska universiteten är begränsade.

Har du frågor om utlandsstudier så kontakta studievägledare Ida Ekström.

Läs mer om utlandsstudier

Studentlivet