Human Resources, HR, kandidatprogram, 180 hp

Human Resources - programbild

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är vad HR-programmet, tidigare Personal och arbetsvetenskap, handlar om. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Human Resources, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Human Resources, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Inom Human Resources (HR) programmet bildar ämnen som beteendevetenskap, ekonomi och juridik en helhet. Med arbetsplatsförlagd utbildning och kurser med nära anknytning till forskning, får du nyttig erfarenhet och ständigt aktuella kunskaper.

Beteendevetenskap – pedagogik, psykologi och sociologi

Utbildningen ger dig en grundläggande och bred kompetens i pedagogik, psykologi och sociologi med inriktning mot arbetslivet. Du studerar också arbetsrätt, företagsekonomi, kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt hälsa. Under tredje året på programmet studerar du organisering och ledning samt förändrings- och utvecklingsarbete. Utbildningen avslutas med ett fördjupningsarbete.

Koppling teori-praktik

Redan under första året genomförs ett projektarbete som anknyter till arbetslivet. Under år två har du fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning. År tre erbjuds du möjlighet till en egen yrkesverksam mentor. Programmets studenter anordnar även konferenser där yrkesverksamma HR-praktiker och chefer bjuds in. Tillsammans ger detta en bra koppling mellan teori och praktik. Under hösten år tre studerar du på engelska, antingen i Linköping eller utomlands. Platserna på de utländska universiteten är begränsade.

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Intyg om arbetslivserfarenhet
Visa/dölj innehåll

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad och det finns många tjänstetitlar. Några vanliga är HR-konsult, HR-specialist, rekryterare samt HR och personalstrateg. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med olika typer av HR- och personalarbete, som exempelvis att attrahera, rekrytera och introducera ny personal, eller att utveckla och behålla befintliga personalgrupper. Andra exempel på arbetsområden är arbetsmiljöfrågor samt utrednings- och förändringsarbete. Efter kandidatexamen är du behörig till studier på avancerad nivå och kan söka till vårt masterprogram Human Resource Management and Development.

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll