:

Human Resources, HR, kandidatprogram, 180 hp

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är vad HR-programmet handlar om. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Human Resources, kandidatprogram

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Inom Human Resources (HR) programmet bildar ämnen som beteendevetenskap, ekonomi och juridik en helhet. Med arbetsplatsförlagd utbildning och kurser med nära anknytning till forskning, får du nyttig erfarenhet och ständigt aktuella kunskaper.

Beteendevetenskap – pedagogik, psykologi och sociologi

Utbildningen ger dig en grundläggande och bred kompetens i pedagogik, psykologi och sociologi med inriktning mot arbetslivet. Du studerar också arbetsrätt, företagsekonomi, kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt hälsa. Under tredje året på programmet fördjupar du dig inom huvudområdet Human Resource Management (HRM)/Human Resource Development (HRD). Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. 

Koppling teori-praktik

Redan under första året genomförs ett projektarbete som anknyter till arbetslivet. Under år två har du fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning. År tre erbjuds du möjlighet till en egen yrkesverksam mentor. Programmets studenter anordnar även konferenser där yrkesverksamma HR-praktiker och chefer bjuds in. Tillsammans ger detta en bra koppling mellan teori och praktik. Under hösten år tre studerar du på engelska, antingen i Linköping eller utomlands. Platserna på de utländska universiteten är begränsade.

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Intyg om arbetslivserfarenhet Visa/dölj innehåll

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad och det finns många tjänstetitlar. Några vanliga är HR-partner, HR-specialist samt rekryterare. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med olika typer av personalarbete, som exempelvis att attrahera, rekrytera och introducera ny personal, eller att utveckla och behålla befintliga personalgrupper. Andra exempel på arbetsområden är arbetsmiljöfrågor samt utrednings och förändringsarbete. Efter kandidatexamen är du behörig till studier på avancerad nivå och kan söka till masterprogrammet Human Resources vid Linköpings universitet.

Röster om programmet Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll