Fotografi av Madelene Ostwald

Madelene Ostwald

Universitetslektor, Docent

Hur sköts mark och skog och hur relaterar det till önskade effekter så som mer produkter, minskade klimatförändringar och mer ekosystemtjänster? I min forskning studerar jag hur praktikern gör och hur politiska beslut, kunskap och nätverk påverkar.

Mark, skog och användare i fokus

Att använda skog och mark för att ge fler produkter och generera positiva effekter, utnyttja det multifunktionellt, har stort stöd i vetenskapen. 

Multifunktionell markanvändning levererar ofta i högre grad de effekter som efterfrågas från nationellt och internationell politik i form av ökad kolinbindning, diversifierade produkter, ökad biologisk mångfald och motståndskraft mot oönskade väderhändelser, förändrade priser eller insektsangrepp. Likväl är det svårt att som markanvändare ändra sin produktion från det gängse formerna då verksamheten är beroende av bland annat kunskap, insatsvaror, uppköpare, inkomster och säkerhet. Hur skogsägaren, markägare eller jordbrukaren gör och förändrar sin skötsel för att nå högre grad av multifunktionell markanvändning är mitt forskningsintresse.

Utbildning och examina

  • Docent (docent) i geografi, särskilt naturgeografi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. 2007.
  • Doktor i geografi speciellt naturgeografi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Avhandling: Local protection of tropical dry natural forest, Orissa, India. 2000.
  • Magisterexamen i geografi, särskilt naturgeografi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. 1995

Engagemang, nätverk och samarbeten

Organisatorisk tillhörighet