Madelene Ostwald

Universitetslektor, Docent

I min forskning är utnyttjandet av mark central - vad den består av, vad som kommer från den och hur människor använder den. Forskning kring hållbar markanvändning är viktig eftersom mark är en ändlig resurs med hög efterfrågan på en mängd produkter och tjänster.