Forskningsbistånd för hållbar utveckling. Vad är problemet och vilka är lösningarna?

I kunskapssamhället framhålls forskning som centralt för att kunna uppnå mål om hållbar utveckling. Forskningsbistånd från hög- till låginkomstländer har vuxit sedan 1990-talet. Detta görs till exempel genom att stödja forskning som anses särskilt viktig för utveckling (exempelvis miljö och klimat, hälsa, ekonomi eller utbildning) eller genom att bidra till att förutsättningarna för forskning i låginkomstländer blir bättre (kapacitetsbyggande), ofta i bilateralt samarbete med universitet i höginkomstländer. På vilket sätt stödjs forskning bäst för att kunna bidra till både utveckling och långsiktigt hållbar forskningskapacitet?

Givet den vikt forskning anses ha är det av intresse att förstå biståndsaktörers policy och strategier gällande bistånd till forskning för hållbar utveckling. Hur skiljer de sig åt och vad har de gemensamt? Stödjer de hållbara strukturer för forskning, och vilken typ av teorier om vetenskap och ideologier om utveckling speglar dem? I min avhandling studerade jag den svenska pionjäraktören Sarec ur historiskt perspektiv, och härnäst hoppas jag kunna göra en nutidsorienterad komparativ analys av OECD-länders forskningsbistånd.

 

Utbildning i miljövetenskap 

Det finns ett stort behov av personer med självständigt och kritiskt förhållningssätt till frågor om hållbarhet. Därför erbjuder Tema Miljöförändring utbildning i miljövetenskap från kandidatnivå till forskarutbildning.

Publikationer

Utvalda publikationer

Att bistå vetenskap: Svensk forskningsbiståndspolicy 1973-2008

Författare: Veronica Brodén Gyberg

Publ 2014
Typ Doktorsavhandling, monografi
Till publikationen

Aiding science? Past and present discourses of Swedish research aid policy.

Författare: Veronica Brodén Gyberg

Publ 2016
Typ Konferensbidrag
Till publikationen

Alla publikationer

2016

Veronica Brodén Gyberg

Utvecklingens forskningspolitik: Sveriges forskningsbiståndspolicy 1973–2008

Kapitel i bok, del av antologi

CV

CV

 • Fil.Dr. i teknik och social förändring 2014
 • MA i vetenskap, teknik och samhälle 2005
 • Fil.kand. i statsvetenskap och internationella relationer 2001


Uppdrag

 • Studierektor i miljövetenskap
 • Sedan den 2 december 2015 särskild samordnare för universitetets insatser i flyktingfrågan. ed

Undervisning

 • Miljövetarprogrammet 
 • Master in science for sustainable development

Presentationer

 • Brodén Gyberg, Veronica (2015) Aiding Science. An analysis of Swedish Research Aid Policy 1973 – 2008, Development Dissertation Brief 2015:02, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Utrikesdepartementet (UD). Rapporten presenterades på ett seminarium om svenska biståndsformer 2015-01-20 på UD.

 • Brodén Gyberg, Veronica (2014) Presentation at the planning meeting "University of Rwanda-Sweden Program for Research, Higher Education and Institutional Advancement" (May 14th), organized by the Department of Mathematics (LiU): “Aiding science: A study about the development of Swedish research aid policy between 1973 and 2008. The case of Sarec and Sida/Sarec.”

 • Brodén Gyberg, Veronica (2014) Seminar at the Department of Philosophy, Linguistics and Science, Gothenburg university (March 28th) "Science aid: sociotechnical imaginaries and the boundary organization’s conundrum”

 • Brodén Gyberg, Veronica (2013) A historical perspective on Swedish research aid - tensions and dilemmas, SANORD (Southern Africa - Nordic Centre) workshop at Linköping University, May 28th, 2013.

 • Brodén, Veronica (2012) Some of the Trees in the STS/Development Forest and Their Challenges to Theory, paper presented with Wenda Bauchspies, Georgia Institute of Technology at 4S/EASST conference in Copenhagen, Denmark, Oct 16-20, 2012 (at a session we put together and chaired: Development and STS: empirical diversity, theory and methods).

Nyheter

Relaterade forskare

Relaterat innehåll