Fotografi av Veronica Brodén Gyberg

Veronica Brodén Gyberg

Universitetslektor

Förutsättningar för klimatanpassning och omställning ser väldigt olika ut i olika delar av världen. Jag studerar dels berättelser om den fossilfria omställningen i Sverige och dels hur miljö- och klimatbistånd bedrivs i, med och för låginkomstländer.

Förutsättningar för rättvis omställning i fokus

Mina forskningsintressen rör miljö- och klimatpolitik samt förutsättningar för omställning både lokalt och globalt. Med bas i kvalitativa metoder och inspirerad av diskursanalytiska ansatser och idéer om framtidsskapande studerar jag hur förutsättningar för omställning uppfattas och skapas, både i Sverige och internationellt.

Förutsättningar för omställning ser olika ut på olika platser i världen samt även inom länder beroende på exempelvis geografiskt läge, socioekonomiska förhållanden, politiskt system och anpassningsförmågor. I nuvarande projekt studerar jag tillsammans med kollegor hur en rättvis klimatomställning kan ta form i dialog mellan beslutsfattare, företag och civilsamhälle i Sverige. Studien fokuserar på städer som är starkt beroende av fossilintensiva industrier för lokala arbetstillfällen och skatteintäkter och syftar till att förstå hur den fossilfria omställningen formar människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval. Mitt fokus är på framtidsskapande och hur kommun- och industrirepresentanter ser vägen till en fossilfri framtid.

Genom textanalys och intervjuer studerar jag också hur relationen mellan forskning och (hållbar) utveckling framställs och utformas inom bistånd, vilket riktar ljuset mot skärningspunkten mellan utrikespolitik och forskningspolitik. Utöver detta är jag intresserad av miljö- och klimatbistånd och har exempelvis studerat hur klimat och säkerhet integreras i svenskt utvecklingssamarbete.

Publikationer

2023

Veronica Brodén Gyberg (2023) Sweden's Research Aid Policy: The Role of Science in Development
Malin Andersson, Veronica Brodén Gyberg (2023) Sustaining business as usual or enabling transformation?: A discourse analysis of climate change mitigation policy in Swedish municipalities Environmental Policy and Governance Vidare till DOI
Lazare Nzeyimana, Åsa Danielsson, Lotta Andersson, Veronica Brodén Gyberg (2023) Success and failure factors for increasing Sub-Saharan African smallholders' resilience to drought through water management International Journal of Water Resources Development, Vol. 39, s. 273-293 Vidare till DOI
Eva Lövbrand, Veronica Brodén Gyberg (2023) In the Shadow of an Oil Refinery: Narrating Just Transitions in the City of Lysekil The politics and governance of decarbonization: The interplay between state and non-state actors in Sweden
Veronica Brodén Gyberg (2023) Catalyzing industrial decarbonization?: (in the session "Designing liveable fossil-free futures for all? In search for justice in democratised imagination, knowledge and governance")

2023

Veronica Brodén Gyberg (2023) Sweden's Research Aid Policy: The Role of Science in Development
Malin Andersson, Veronica Brodén Gyberg (2023) Sustaining business as usual or enabling transformation?: A discourse analysis of climate change mitigation policy in Swedish municipalities Environmental Policy and Governance Vidare till DOI
Lazare Nzeyimana, Åsa Danielsson, Lotta Andersson, Veronica Brodén Gyberg (2023) Success and failure factors for increasing Sub-Saharan African smallholders' resilience to drought through water management International Journal of Water Resources Development, Vol. 39, s. 273-293 Vidare till DOI
Eva Lövbrand, Veronica Brodén Gyberg (2023) In the Shadow of an Oil Refinery: Narrating Just Transitions in the City of Lysekil The politics and governance of decarbonization: The interplay between state and non-state actors in Sweden
Veronica Brodén Gyberg (2023) Catalyzing industrial decarbonization?: (in the session "Designing liveable fossil-free futures for all? In search for justice in democratised imagination, knowledge and governance")

Forskning

Undervisning

Min undervisning är koncentrerad på miljövetarprogrammet och MSc in Science for Sustainable Development. Jag har erfarenhet av både kursansvar samt enstaka moment inom kurser. Några av de ämnen jag har erfarenhet av och/eller bedriver undervisning inom:

 • Metod; till exempel textanalys och intervjumetodik
 • Genus, miljö och klimat
 • Forskningsetik
 • Vetenskapsteori
 • Kolonialism, vetenskap och hållbar utveckling
 • Bistånd, miljö och klimat
 • Handledning av C och D-uppsatser

Education in Environmental Science

CV

CV

 • 2014
  Filosofie doktor i teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2005
  MA i vetenskap, teknik och samhälle, Linköpings universitet
 • 2001
  Filosofie kandidat i statsvetenskap och internationella relationer, University of New South Wales, Australia

Uppdrag

 • Studierektor i miljövetenskap
 • LiU:s bedömningsgrupp för Minor Field Studies (MFS)
 • LiU:s centrala arbetsgrupp med fokus på hållbar utveckling i grundutbildningen
 • Referensgrupp för LiU:s strategiska arbete med länder i Afrika

LinkedIn

Lägg till mig i ditt nätverk på LinkedIn.

Nyheter

Preems raffinaderi i Lysekil.

Klimatomställningens kanariefåglar

Lysekil, Luleå och Slite. Tre orter där kraven på omställning till ett fossilfritt samhälle ställer tillvaron på ända. Forskare från LiU har tagit del av invånarnas berättelser i ett nu avslutat projekt.

Bild på panelsamtalet

Panelsamtal och konstutställning om klimatomställningens komplexitet

Behöver klimatomställningen vara rättvis? Det har forskare från Linköpings universitet undersökt inom ramen för ett forskningsprojekt gällande tre svenska industriorter. Som avslutning på projektet hölls ett panelsamtal och en vernissage om ämnet.

Uttorkad flodstrand.

På spaning efter ett hållbart liv i Amazonas inre

Färden uppför floden tar normalt tre timmar. Men effekterna av klimatförändringarna är tydliga och resan till området Mamirauá  tar istället åtta timmar för forskarna från Linköping.

Organisation