Förutsättningar för rättvis omställning i fokus

Mina forskningsintressen rör miljö- och klimatpolitik samt förutsättningar för omställning både lokalt och globalt. Med bas i kvalitativa metoder och inspirerad av diskursanalytiska ansatser och idéer om framtidsskapande studerar jag hur förutsättningar för omställning uppfattas och skapas, både i Sverige och internationellt.

Förutsättningar för omställning ser olika ut på olika platser i världen samt även inom länder beroende på exempelvis geografiskt läge, socioekonomiska förhållanden, politiskt system och anpassningsförmågor. I nuvarande projekt studerar jag tillsammans med kollegor hur en rättvis klimatomställning kan ta form i dialog mellan beslutsfattare, företag och civilsamhälle i Sverige. Studien fokuserar på städer som är starkt beroende av fossilintensiva industrier för lokala arbetstillfällen och skatteintäkter och syftar till att förstå hur den fossilfria omställningen formar människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval. Mitt fokus är på framtidsskapande och hur kommun- och industrirepresentanter ser vägen till en fossilfri framtid.

Genom textanalys och intervjuer studerar jag också hur relationen mellan forskning och (hållbar) utveckling framställs och utformas inom bistånd, vilket riktar ljuset mot skärningspunkten mellan utrikespolitik och forskningspolitik. Utöver detta är jag intresserad av miljö- och klimatbistånd och har exempelvis studerat hur klimat och säkerhet integreras i svenskt utvecklingssamarbete.

Publikationer

Forskning

Undervisning

Min undervisning är koncentrerad på miljövetarprogrammet och MSc in Science for Sustainable Development. Jag har erfarenhet av både kursansvar samt enstaka moment inom kurser. Några av de ämnen jag har erfarenhet av och/eller bedriver undervisning inom:

 • Metod; till exempel textanalys och intervjumetodik
 • Genus, miljö och klimat
 • Forskningsetik
 • Vetenskapsteori
 • Kolonialism, vetenskap och hållbar utveckling
 • Bistånd, miljö och klimat
 • Handledning av C och D-uppsatser

Education in Environmental Science

CV

CV

 • 2014
  Filosofie doktor i teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2005
  MA i vetenskap, teknik och samhälle, Linköpings universitet
 • 2001
  Filosofie kandidat i statsvetenskap och internationella relationer, University of New South Wales, Australia

Uppdrag

 • Studierektor i miljövetenskap
 • LiU:s bedömningsgrupp för Minor Field Studies (MFS)
 • LiU:s centrala arbetsgrupp med fokus på hållbar utveckling i grundutbildningen
 • Referensgrupp för LiU:s strategiska arbete med länder i Afrika

LinkedIn

Lägg till mig i ditt nätverk på LinkedIn.

Nyheter

Organisation