Unga människors spelvanor

Jag arbetar jus nu med ett forskningsprojekt rörande onlinespel och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

Syftet med projektet är att utforska dessa unga människors spelvanor och om deras spelvanor påverkar deras känsla av sammanhang samt social inklusion

Akademisk examen

  • Magisterexamen i socialt arbete, 2015
  • Socionomexamen, 2015
  • Forskningsassistent, 2015

 

Samverkan med forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll