Fotografi av Magnus Wiberg

Magnus Wiberg

Universitetsadjunkt, Enhetschef

Jag är lärare och arbetar främst med olika delar av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom ramen för socionomprogrammet. Jag är även doktorand mot licentiatexamen där min uppsats handlar om unga vuxna med funktionsnedsättning och onlinespel.

Unga människors spelvanor

Min licentiatuppsats är kopplad till ett forskningsprojekt rörande onlinespel och unga med funktionsnedsättningar inom ramen för LSS

Syftet med projektet var att utforska dessa unga människors spelvanor och om deras spelvanor påverkar deras känsla av sammanhang samt social inklusion


Akademisk examen

  • Magisterexamen i socialt arbete, 2015
  • Socionomexamen, 2015

 

Undervisning

VFU på Socionomprogrammet

Publikationer

Organisation