Den här sidan riktar sig till dig som är VFU-handledare för student på Socionomprogrammet vid Linköpings universitet.

Här samlar vi information, dokument och datum för uppdraget som VFU-handledare.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.

På gång!

Utbildningsdag

Handledare till Socionomstudenter:

Du kan välja på att delta den 18 januari i Norrköping eller den 23 januari vid ett digitalt möte. Anmälan krävs.

Information och anmälan utbildningsdag VT-24

Handledarträffar

Våren 2024:

Information och program kommer senare, men boka dessa tider i din kalender redan nu:

  • Klockan 09:15-12:00, onsdag 6 mars, Norrköping. Inbjudan handledarträff.
  • Klockan 13:15-16:00, tisdag 23 april, digitalt.

Föreläsningar

Som handledare får du delta vid föreläsningar som ges i LiU:s socionomutbildning. Här är ett par som vi tror kan vara intressanta:

  • Boende, bostad och hem
  • Ett ”litet hjärtas” rättigheter

Mer information och anmälan till föreläsningarna.

 

Datum och dokument VT 2024

VT 2024

Klicka på pilen för att se aktuella datum:

2024-01-18

Utbildningsdag för handledare.
Mer information återfinns i utskick direkt till handledarna.
Tid: 09.00-16.00 Plats: Campus Norrköping

2024-01-23

Utbildningsdag för handledare.
Mer information återfinns i utskick direkt till handledarna.
Tid: 09.00-16.00 Plats: Zoom

2024-01-24

Första dagen på VFU-platsen

2024-02-12 (Senast)

Sista dag för studenten att lämna in en första version av lärandeplanen.

I slutet av februari

Ansvarig VFU-lärare kontaktar handledare för avstämning samt tidsbokning av besök.

2024-03-06

Handledarträff.
Se separat inbjudan för mer information.
Tid: 09.15-12.00 Plats: Campus Norrköping

I slutet av mars och i början av april

VFU-läraren besöker student och handledare i verksamheten.
Studenten håller i mötet.

I slutet av mars

Halvtidsbedömning.
Underlag finns längre ner på den här webbsidan. Finns problem eller frågetecken kontaktas ansvarig VFU-lärare.

2024-04-23

Handledarträff.
Se separat inbjudan för mer information.
Tid: 13:15-16.00 Plats: Zoom

2024-05-24

Studentens sista dag på VFU-platsen.

2024-06-03 (senast)

Sista dagen för handledaren att lämna in slutligt bedömningsunderlag. Underlag finns på den här webbsidan. 

Dokument VT 2024

Studiehandledning VT 2024

Halvtidsbedöming - Öppna och ladda ner PDF:en innan du fyller i den

Datum och dokument HT 2023

HT 2023

Klicka på pilen för att se aktuella datum:

2023-08-24

Utbildningsdag för handledare.
Mer information återfinns i utskick direkt till handledarna.
Tid: 09.00-16.00 Plats: Campus Norrköping

2023-08-29

Utbildningsdag för handledare.
Mer information återfinns i utskick direkt till handledarna.
Tid: 09.00-16.00 Plats: Zoom

2023-08-30

Första dagen på VFU-platsen

2023-09-25 (Senast)

Sista dagen för att skicka in lärandeplanen.

I slutet av september

Ansvarig VFU-lärare kontaktar handledare för avstämning samt tidsbokning av besök.

2023-10-05

Handledarträff.
Se separat inbjudan för mer information.

I slutet av oktober

VFU-läraren besöker student och handledare i verksamheten.
Studenten håller i mötet.

I slutet av oktober

Halvtidsbedömning.
Finns problem eller frågetecken kontaktas ansvarig VFU-lärare.

2023-11-28

Handledarträff.
Se separat inbjudan för mer information.
Tid: 13:15-16.00 Plats: Zoom

2023-12-22

Sista dagen på VFU-platsen.

2024-01-09 (senast)

Sista dagen för inlämning av slutligt bedömningsunderlag.

Dokument HT 2023

Studiehandledning

Halvtidsbedöming - Öppna och ladda ner PDF:en innan du fyller i den

Slutbedömning VFU - Öppna och ladda ner PDF:en innan du fyller i den

Metodbank och ersättningsuppgifter

Metodbank för handledning

Här hittar du förslag på teman för handledning för dig som handledare.

Vissa teman i det här materialet har utvecklats utifrån förslag som inkommit vid handledarträffar.

Metodbank för handledning VFU

Bedömning av VFU

Halvtidsbedömning

Halvtidsbedömningen planeras in och genomförs i mitten av VFU-perioden. Information finns i studiehandledningen. Utifrån identifierade utvecklingsbehov behöver studenten beskriva strategier för hur dessa ska nås under andra halvan av VFU-perioden och komplettera sin lärandeplan. Halvtidsbedömningen behöver inte skickas in till utbildningen. 

Slutbedömning

Slutbedömningen görs i slutet av VFU-perioden som en summering av studentens prestationer och uppfyllelse av lärandemålen.

VFU handledning - en process av lärande

VFU handledning del 1

Syftet med handledning under VFU-terminen är att studenten ska utveckla såväl handlingskompetens som professionell identitet. Hur kan du som handledare tänka för att just din student ska få möjlighet att växa på ett så bra sätt som möjligt?

VFU handledning del 2

I de här två föreläsningarna presenteras teorier kring lärande, handledning och VFU-processen samt flera olika konkreta metoder du och din student kan använda er av i handledning.

Dokument

Informationen i film 1 och 2 finns även som text.

VFU handledning - en process av lärande

Handledning metoder för utskrift.

Vem ansvarar för vad inom den verksamhetsförlagda utbildningen?

Kursansvarig

Kursen har två lärare, de har det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av kursen. Dessa kallas för kursansvariga.

Examinator

Examinator är den lärare som har det formella ansvaret att besluta om studentens betyg. Betyget ska vara grundat i kursens mål och de former för bedömning av studentens prestationer som anges i kursplanen.

Under VFU-kursen är bedömningsunderlagen från handledare en viktig del av underlaget för bedömningen.

VFU-administratör

Administratören stöttar VFU-koordinatorn genom att sköta utskick, vara sekreterare i VFU-rådet samt administrera delar av systemet praktikplatsen.se.

VFU-lärare

Under VFU-kursen är studenterna indelade i mindre arbetsgrupper som träffas cirka en heldag per månad på campus. Varje studentgrupp har en specifik lärare. När du som är handledare eller student har frågor eller behov av stöd, ska du vända dig till din VFU-lärare.

I VFU-lärarens uppgift ingår även att ha en första avstämning med handledaren i början av VFU-perioden och att besöka VFU-platsen för att träffa student och handledare.

VFU-koordinator

Det övergripande ansvaret för VFU ligger hos VFU-koordinator. De håller kontakt och sköter samarbetet med de verksamheter som tar emot socionomstudenter på VFU.

De arbetar även med utvecklingsområden och en långsiktig planering för att säkerställa och höja kvalitén på VFU för socionomstudenter. Till stöd finns ett VFU-råd med representanter och kontaktpersoner från Region Östergötland samt kommuner i och omkring Östergötland där vi har avtal kring den verksamhetsförlagda utbildningen.

De har även ansvar för att rekrytera tillräckligt många VFU-platser till de studenter som ska genomföra sin VFU-kurs.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig.

Skriv ett mejl till: vfusocionom@ikos.liu.se
eller ring på: 011-36 30 72.

Vi som arbetar med VFU är: Johanna Andersson (Kursansvarig), Emma Kihlman (VFU- koordinator), Anita Johansson (VFU-koordinator) och Therese Nilsson (VFU-administratör).

Material från tidigare handledarträffar och föreläsningar

Bedömning och avslut - handledarträff HT22

Reflektion som verktyg i handledning - handledarträff VT22

Relaterad information