Fotografi av Sabina Borg

Sabina Borg

Med Dr och legitimerad fysioterapeut med specialistkompetens inom hjärt-kärlsjukdomar. Undervisar på Fysioterapeutprogrammet, är klinisk verksam på Kardiologiska kliniken, US Linköping och arbetar med forskning inom området hjärtrehabilitering.

Presentation

Jag arbetar med undervisning inom mitt specialistområde på både grund- och avancerad nivå. Jag disputerade 2021 och min avhandling handlade om deltagande och följsamhet till träningsbaserad hjärtrehabilitering. Mitt forskningsområde handlar om fysisk aktivitet och fysisk träning vid hjärt-kärlsjukdom.

Kort om mig

CV

  • 2022 Specialistkompetens i hjärt- och kärlsjukdomar
  • 2021 Medicine Doktorsexamen, Linköpings universitet
  • 2013 Magisterexamen, Karolinska Institutet
  • 2004 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Publikationer

Min avhandling

2023

Sabina Borg, Birgitta Öberg, Lennart Nilsson, Joakim Alfredsson, Anne Soderlund, Maria Bäck (2023) Effectiveness of a behavioral medicine intervention in physical therapy on secondary psychological outcomes and health-related quality of life in exercise-based cardiac rehabilitation: a randomized, controlled trial BMC SPORTS SCIENCE MEDICINE AND REHABILITATION, Vol. 15, Artikel 42 Vidare till DOI

2021

Sabina Borg (2021) Exercise-Based Cardiac Rehabilitation in Patients with Coronary Artery Disease: Attendance, Adherence and the Added Value of a Behavioural Medicine Intervention

2020

Sabina Borg, Birgitta Öberg, Lennart Nilsson, Anne Söderlund, Maria Bäck (2020) The Added Value of a Behavioral Medicine Intervention in Physiotherapy on Adherence and Physical Fitness in Exercise-Based Cardiac Rehabilitation (ECRA): A Randomised, Controlled Trial Patient Preference and Adherence, Vol. 14, s. 2517-2529 Vidare till DOI
Nicole Freene, Sabina Borg, Margaret McManus, Tarryn Mair, Ren Tan, Rachel Davey, Birgitta Öberg, Maria Bäck (2020) Comparison of device-based physical activity and sedentary behaviour following percutaneous coronary intervention in a cohort from Sweden and Australia: a harmonised, exploratory study BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, Vol. 12, Artikel 17 Vidare till DOI

2019

Sabina Borg, Birgitta Öberg, Margret Leosdottir, Daniel Lindholm, Lennart Nilsson, Maria Bäck (2019) Correction:Factors associated with non-attendance at exercise-based cardiac rehabilitation (vol 11, 13, 2019) BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, Vol. 11, Artikel 24 Vidare till DOI

Undervisning

Forskningsprojekt

Organisation