Presentation

Jag arbetar med undervisning inom mitt specialistområde på både grund- och avancerad nivå. Jag disputerade 2021 och min avhandling handlade om deltagande och följsamhet till träningsbaserad hjärtrehabilitering. Mitt forskningsområde handlar om fysisk aktivitet och fysisk träning vid hjärt-kärlsjukdom.

Kort om mig

CV

  • 2022 Specialistkompetens i hjärt- och kärlsjukdomar
  • 2021 Medicine Doktorsexamen, Linköpings universitet
  • 2013 Magisterexamen, Karolinska Institutet
  • 2001 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Publikationer

2023

2021

2020

2019

Undervisning

Organisation