Fotografi av Martin Iinatti Brengdahl

Martin Iinatti Brengdahl

Bibliometriker

Bibliometri och Open Access

Bibliometri och Open Access

Jag arbetar med att ta fram bibliometriska analyser för olika enheter på universitetet, och bistå med tolkning av dessa. Jag arbetar även med open access-relaterade frågor, främst stöd till forskare som publicerar sig open access.

Jag har tidigare forskningserfarenhet inom evolutionsbiologi och har en filosofie doktorsexamen i genetik.

Mer om bibliometri och open access

Publikationer

2023

Vinesh Shenoi Naresh, Avani Mital, Martin Iinatti Brengdahl, Katie Abson, Gina Henderson, Melody Maxwell, David Berger, Urban Friberg (2023) On aging and age-specific effects of spontaneous mutations Evolution, On ageing and age-specific effects of spontaneous mutations, Vol. 77, s. 1780-1790 Vidare till DOI
Martin Iinatti Brengdahl, Christopher Kimber, Vinesh Shenoi Naresh, Miruna Dumea, Avani Mital, Urban Friberg (2023) Age-specific effects of deletions: implications for aging theories Evolution, Age-specific effects of deletions: Implications for ageing theories, Vol. 77, s. 254-263 Vidare till DOI

2022

Antonino Malacrino, Martin Iinatti Brengdahl, Christopher Kimber, Avani Mital, Vinesh Shenoi Naresh, Claudio Mirabello, Urban Friberg (2022) Ageing desexualizes the Drosophila brain transcriptome Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 289, Artikel 20221115 Vidare till DOI
Vinesh Shenoi Naresh, Martin Iinatti Brengdahl, Jaime L. Grace, Björn Eriksson, Patrik Rydén, Urban Friberg (2022) A genome-wide test for paternal indirect genetic effects on lifespan in Drosophila melanogaster Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, A genome-wide test for paternal indirect genetic effects on lifespan in Drosophila melanogaster, Vol. 289, Artikel 20212707 Vidare till DOI
Martin Iinatti Brengdahl (2022) The effects of deleterious mutations on ageing

Nyheter

Relaterat