Mitt doktorandprojekt fokuserar på evolutionär genetik bakom åldrande och jag använder Drosophila melanogaster (bananflugor) som min modellorganism. Åldrande återfinns i nästan alla organismer och har studerats i stor omfattning, men det finns fortfarande brist på kunskap om många evolutionära mekanismer som är inblandade i åldrande. Jag studerar frågor som varför det finns könsskillnader i livslängd och hur kondition påverkar reproduktivt åldrande. Jag studerar också de evolutionära mekanismerna som ligger till grund för åldrande i allmänhet, till exempel hur mutationer påverkar selektionen och hur effekten förändras genom livet.

Hitta mig på Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Martin_Brengdahl

Publikationer

2022

2020

2019

Nyheter

Relaterat

Nyheter

Publikationer

2022