Bibliometri och Open Access

Jag arbetar med att ta fram bibliometriska analyser för olika enheter på universitetet, och bistå med tolkning av dessa. Jag arbetar även med open access-relaterade frågor, främst stöd till forskare som publicerar sig open access.

Jag har tidigare forskningserfarenhet inom evolutionsbiologi och har en filosofie doktorsexamen i genetik.

Mer om bibliometri och open access

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Relaterat