Hur påverkar fetma och viktuppgång hos modern graviditeten, förlossningen och det nyfödda barnet?

I mitten på 90-talet såg jag alltfler gravida kvinnor med fetma. På den tiden fanns knappast någon internationell publikation i ämnet. För att kunna ta hand om dessa kvinnor på ett professionellt sätt under graviditet och förlossning krävdes mer kunskap.

Sedan dess har jag beskrivit sambandet mellan fetma i tidig graviditet och risken för missbildningar hos fostret. Fetma hos modern ökar risken för neuralrörsdefekter, hjärtfel och läpp-käk-gomspalt.

Vidare finns ett antal arbeten som beskriver ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning såsom graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt och stora postpartumblödningar.

Jag har lagt stor vikt vid att studera risker i de tre fetmaklasserna som föreslagits av WHO och visat att risken är väsentligen högre om du lider av sjuklig fetma än om du har fetma grad 1 (Body Mass Index, BMI 30-35). Betydelsen av stor eller liten viktuppgång under graviditeten har jag också undersökt och föreslagit vad som är den optimala viktuppgången hos kvinnor med fetma.

Forskningsprojekt

Hur påverkar moderns fetma förlossningsförloppet?

Vi har visat att feta kvinnor har ett längre öppningsskede under förlossningen. Vidare undrar vi nu om det samma gäller kvinnor som av olika skäl tvingas sätta igång förlossningen. Leptin är ett hormon som visat sig kunna påverka livmodermuskelns arbete negativt in vitro och här går vi nu vidare med att studera leptinhalter hos gravida och födande kvinnor i relation till graden av fetma samt i relation till tiden i aktivt värkarbete. Detta projekt sker i samarbete med prekliniska forskarkollegor.
Risken för allvarliga förlossningsbristningar är lägre om kvinnans BMI är högt.

Ser bäckenbotten annorlunda ut hos feta kvinnor?

Här undersöker vi perinealkroppens höjd med vaginalt ultraljud i början av förlossningsarbetet. Vi utvärderar också om man har nytta av ultraljud för att diagnosticera skador på den inre slutmuskeln.

Ökar fetma hos modern risken för infektioner efter förlossning?

Förekomsten av någon typ av infektion postpartum, relaterad till förlossningen är drygt 10%. Infektioner av intresse är urinvägsinfektion, livmoderinfektion, bröstinfektion, sårinfektion och sepsis (”blodförgiftning”). Här använder vi alla tillgängliga hälsoregister i Sverige för att ta reda på om det finns någon skillnad mellan feta och normalviktiga kvinnor och om så hur stor eventuell riskökning är. Här kanske man kan identifiera undergrupper relaterade till tex förlossningssätt som borde få förebyggande behandling med antibiotika.

Är fetma hos tonåringar förknippat med lika höga risker under graviditet och förlossning som fetma hos äldre kvinnor?

Här jämför vi det obstetriska och neonatala utfallet hos normalviktiga tonåringar med överviktiga och feta tonåringar men också med kvinnor med låg obstetrisk risk.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019