05 december 2023

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? Det ska en studie, som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, nu undersöka.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.Professor Marie Blomberg visar en fiktiv födsel. Foto David Einar Den svenska förlossningsvården använder i dag ett verktyg, ett så kallat partogram, för att följa förlossningen. Det utvecklades på 1950-talet. Nu ska ett nytt verktyg testas. Det heter Labour Care Guide, LCG, och har utvecklats av världshälsoorganisationen WHO. En svensk version av verktyget, LCG-SE, har tagits fram inom ramen för den nationella studien Picrino som leds från Universitetssjukhuset i Linköping (US).

– Labour Care Guide baseras på den senaste forskningen om hur kvinnor föder, vilket ändrar definitionen av vad som inte är normalt. Verktyget lyfter också fram vikten av stöd för kvinnan och hennes samtycke under förlossningen, säger Marie Blomberg, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, och överläkare vid kvinnokliniken på US.

Picrino-studien får nu drygt 19 miljoner kronor över fyra år för att undersöka hur införandet av LCG-SE vid förlossningskliniker påverkar barnens mående och andelen akuta kejsarsnitt. Forskarna vill också ta reda på vad kvinnorna och deras partner tycker. Totalt ingår 24 förlossningskliniker över hela landet, som delats in i kluster. Det första klustret kommer i februari nästa år byta nuvarande partogram och dess riktlinjer mot en digitaliserad version av LCG-SE och dess evidensbaserade riktlinjer.

Fler studier får pengar

I samma utlysning av bidrag till klinisk behandlingsforskning har även Bergthor Björnsson vid BKV beviljats drygt 1,1 miljoner kronor till en forskningsstudie om värdet av kirurgi vid bukspottkörtelcancer som spridit sig till levern.

Även Jörg Schilcher, professor vid BKV, får nästan 1,2 miljoner kronor till en studie om bentransplantat behandlat med antibiotika för att minska risken för infektion vid höftproteskirurgi.

Kontakt

Tidigare nyheter om studien

Mer om liknande forskning

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.