05 december 2023

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? Det ska en studie, som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, nu undersöka.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.Professor Marie Blomberg visar en fiktiv födsel. Foto David Einar Den svenska förlossningsvården använder i dag ett verktyg, ett så kallat partogram, för att följa förlossningen. Det utvecklades på 1950-talet. Nu ska ett nytt verktyg testas. Det heter Labour Care Guide, LCG, och har utvecklats av världshälsoorganisationen WHO. En svensk version av verktyget, LCG-SE, har tagits fram inom ramen för den nationella studien Picrino som leds från Universitetssjukhuset i Linköping (US).

– Labour Care Guide baseras på den senaste forskningen om hur kvinnor föder, vilket ändrar definitionen av vad som inte är normalt. Verktyget lyfter också fram vikten av stöd för kvinnan och hennes samtycke under förlossningen, säger Marie Blomberg, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, och överläkare vid kvinnokliniken på US.

Picrino-studien får nu drygt 19 miljoner kronor över fyra år för att undersöka hur införandet av LCG-SE vid förlossningskliniker påverkar barnens mående och andelen akuta kejsarsnitt. Forskarna vill också ta reda på vad kvinnorna och deras partner tycker. Totalt ingår 24 förlossningskliniker över hela landet, som delats in i kluster. Det första klustret kommer i februari nästa år byta nuvarande partogram och dess riktlinjer mot en digitaliserad version av LCG-SE och dess evidensbaserade riktlinjer.

Fler studier får pengar

I samma utlysning av bidrag till klinisk behandlingsforskning har även Bergthor Björnsson vid BKV beviljats drygt 1,1 miljoner kronor till en forskningsstudie om värdet av kirurgi vid bukspottkörtelcancer som spridit sig till levern.

Även Jörg Schilcher, professor vid BKV, får nästan 1,2 miljoner kronor till en studie om bentransplantat behandlat med antibiotika för att minska risken för infektion vid höftproteskirurgi.

Kontakt

Tidigare nyheter om studien

Mer om liknande forskning

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.