Fotografi av Maria Engelmark

Maria Engelmark

Internationaliseringsdirektör, Avdelningschef

Mitt uppdrag är att leda det strategiska arbetet med internationaliseringsfrågor vid Linköpings universitet.

Presentation

Jag ansvarar för att leda och utveckla internationaliseringsarbetet vid Linköpings universitet med utgångspunkt från vår internationaliseringsstrategi.

Centralt i mitt uppdrag är att företräda Linköpings universitet i internationaliseringsfrågor i dialog och samverkan med andra myndigheter och lärosäten, offentliga och privata organisationer, regionala aktörer, nationella och internationella nätverk. Tillsammans med mina medarbetare är jag ett strategiskt stöd i det internationaliseringsarbete som bedrivs inom universitetet. I vårt uppdrag ingår att:

  • utveckla och samordna universitetets arbete med strategiskt utvalda regioner
  • koordinera våra samarbeten med internationella partneruniversitet
  • utveckla nya former för att internationalisera utbildning, forskning och samverkan

Uppdrag och nätverk

  • SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor, ledamot
  • UHR:s referensgrupp för sökandekommunikation
  • Universitetens nätverk för strategisk internationalisering
  • Regionalt nätverk för internationaliseringsansvariga

Enhetschefer inom Internationalisering, forskningsstöd, samverkan och uppdragsutbildning

Information om Linköpings universitet

Relaterat innehåll