Presentation

I mitt uppdrag som forskningskoordinator vid Program Office ingår dels koordinering av omfattande ansökningar om forskningsanslag, dels koordinering av större forskningssatsningar. Sedan 2015 är jag Programkoordinator för ”Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program”.

Sveriges största forskningsprogram - WASP

Medarbetare Forskningsprogramenheten

Organisation

Publikationer

1996

1995

1994