Presentation

I rollen som samverkansutvecklare lyssnar vi till samhällets behov och försöker att matcha det med kompetens från LiU. LiU Relation skapar mötesarenor för att öka möjligheterna för möten som kan ge nytta för bägge parter. Allt för att skapa kunskap till nytta.

I min roll som samverkansutvecklare har jag ett speciellt ansvar för LiU:s strategiska partnerskap. Uppdraget görs i nära samarbete med LiU ledning och vice rektor i samverkan, Peter Värbrand, i spetsen.

Uppdraget innebär ett operativt ansvar som Relation manager för LiU strategiska samverkanspartner där jag ser till att samarbetet fungerar väl med aktivitetsplaner och uppföljningar. Det är mycket inspirerande att jobba i världen mellan de stora företagen och LiU. Två väldigt skilda organisationer som utmanar och stärker varandra med målet att nå större konkurrenskraft och attraktion!

Erfarenhet

Jag är disputerad biokemist vid LiU och stolt alumn från forskarskolan Forum Scientium.  Sedan 2001 har jag mångsidig erfarenhet av innovation och nyttiggörande vid LiU. Jag har t.ex. arbetat som idésökare och senare som affärsutvecklare vid LiU Holding, varit chef för Knowledge transfer office, vd för Universitetsholding och innehaft flertalet styrelsebefattningar vid dotterbolag till Holdingbolaget. I nationella sammanhang har jag varit styrelsemedlem i nationella affärsplanetävlingen Venture Cup och medverkat i uppbyggnaden av den nationella professionsutvecklingskommittén för branschorganisationen SNITTS- Swedish network for innovation & technology transfer support.

Uppdrag

Jag är styrelsemedlem i Spetsa, dotterbolag till LiU Holding och konsultbolag som marknadsför och säljer kompetens som universitetets medarbetare representerar. Jag är också ordförande i Biogas Research Center som är ett nationellt kompetenscentrum vid LiU.

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation