Presentation

I mitt arbete som enhetschef på samverkansenheten ingår centrala frågor kring samverkan och nyttiggörande. Vi jobbar i nära samarbete med omgivande samhälle och många andra universitet, nationellt och internationellt.

I min roll har jag ett speciellt ansvar för LiU:s strategiska partnerskap. Uppdraget görs i nära samarbete med LiU ledning och vice rektor i samverkan, Peter Värbrand, i spetsen.
Uppdraget innebär ett operativt ansvar där jag ser till att samarbetet fungerar väl med aktivitetsplaner och uppföljningar. Det är mycket inspirerande att jobba i världen mellan de stora företagen/organisationerna och LiU. Två väldigt skilda organisationer som utmanar och stärker varandra med målet att nå större konkurrenskraft och attraktion för båda parter!

Erfarenhet

Jag kommer senast ifrån LiU Holding AB där jag arbetade som samverkansutvecklare för att matcha företag/organisationers behov med kunskap vid LiU. Jag var också chef för LiU Relation. Jag är disputerad biokemist från LiU och stolt alumn från forskarskolan Forum Scientium. Sedan 2001 har jag mångsidig erfarenhet av innovation och nyttiggörande vid LiU. Jag har t.ex. arbetat som idésökare, affärsutvecklare, chef för Knowledge transfer office, vd för LiUs holdingbolag och innehaft flertalet styrelsebefattningar vid dotterbolag till holdingbolaget; Lead AB och Spetsa AB.

Vid LiU var jag tidigare ordförande för biogasforskningscentret i många år. I nationella sammanhang har jag bl.a. varit styrelsemedlem i nationella affärsplanetävlingen Venture Cup och medverkat i uppbyggnaden av den nationella professionsutvecklingskommittén för branschorganisationen SNITTS- Swedish network for innovation & technology transfer support.

Medarbetare vid samverkansenheten

Samverkan vid LiU

Nyheter inom samverkan

Nyheter som ger dig en inblick i hur Linköpings universitet samarbetar med det omgivande samhället för att sprida och nyttiggöra kunskap och främja en hållbar samhällsutveckling.

Publikationer

2022

2021

2005

2003

En kontakt – många möjligheter