Presentation

Jag är ledningskoordinator och chef på enheten för ledningsstöd vars uppdrag är att ge ett professionellt, ändamålsenligt och effektivt stöd till universitetsstyrelse och universitetsledning.

En stor del av mitt uppdrag handlar om att på både strategisk och operativ nivå bistå rektor genom att koordinera frågor och processer som landar på rektors och ledningens bord. Innehållet varierar utifrån vad som händer i organisationen och vilka frågor som är högst prioriterade för ledningen. Uppföljning och utveckling av mötesprocesser är dock alltid centralt.

Jag leder också enheten för ledningsstöd som består av fem medarbetare där jag ansvarar för verksamheten, ekonomi/budget, personal och arbetsmiljöfrågor.

Medarbetare vid Ledningsstödsenheten

Min avdelning

Publikationer

2022

2021

2005