Fotografi av Maria Swartz

Maria Swartz

Enhetschef, Koordinator

Ledningskoordinator och enhetschef för ledningskansliet.

Presentation

Jag är ledningskoordinator och enhetschef för ledningskansliet vars uppdrag är att ge ett professionellt, ändamålsenligt och effektivt stöd till universitetsstyrelse och universitetsledning.

En stor del av mitt uppdrag handlar om att på både strategisk och operativ nivå bistå rektor genom att koordinera frågor och processer som landar på rektors och ledningens bord. Innehållet varierar utifrån vad som händer i organisationen och vilka frågor som är högst prioriterade för ledningen. Uppföljning och utveckling av mötesprocesser är dock alltid centralt.

Jag leder också ledningskansliet som består av fem medarbetare där jag ansvarar för verksamheten, ekonomi/budget, personal och arbetsmiljöfrågor.

Medarbetare

Organisation

Publikationer

2022

Svante Gunnarsson, Maria Swartz (2022) On the connectons between the CDIO framework and challenge-based learning Proceedings of the 50th SEFI Annual Conference Vidare till DOI

2021

Svante Gunnarsson, Maria Swartz (2021) Applying the CDIO framework when developing the ECIU University Proceedings of the 17th International CDIO Conference, s. 106-115

2005

Marie Österlund, E Persson, Magdalena Svensson, Uno Carlsson, P-O Freskegård (2005) Transition state analysis of the complex between coagulation factor VIIa and tissue factor: Suggesting a sequential domain-binding pathway Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 327, s. 789-793 Vidare till DOI

Mer om LiU