Presentation

Min forskning handlar om att hitta modeller och metoder för att planera, styra och följa upp järnvägstrafik. Målet är att järnvägssystemet ska kunna nyttjas bättre genom ökad flexibilitet, effektivitet och tillförlitlighet. Jag ägnar också mycket tid åt samordning av forskning för att övergripande stärka forskningen i detta område.

Jag är programkoordinator för branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och samverkar därigenom nära med Trafikverket och andra svenska forskarparter i järnvägsbranschen. Jag är adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet och har huvudanställning vid RISE Research Institutes of Sweden. Egna forskningsintressen är (numera) mest kring järnvägens punktlighet, effektiva rangerbangårdar och godstransporters flexibilitet. Jag jobbar gärna tillämpningsnära och att bidra till järnvägssystemets utveckling är en viktig drivkraft.

Privat är jag passionerad längdskidåkare och sommartid springer jag gärna långt, helst i fjällvärlden.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2020

2017

2016

Nyheter Visa/dölj innehåll