Fotografi av Martin Joborn

Martin Joborn

Adjungerad biträdande professor

Forskar inom planering och styrning av järnväg och kollektivtrafik. Docent i Infrainformatik.

Presentation

Min forskning handlar om att hitta modeller och metoder för att planera, styra och följa upp järnvägstrafik.

Modeller och metoder används till exempel för att förbättra punktligheten i järnvägssystemet och att olika aktörer ska fatta bättre koordinerade beslut. Optimering av hur tillgängliga resurser används på bästa möjliga sätt är ett genomgående tema. 

Mycket av min forskning görs i samarbete med Trafikverket. Jag är föreståndare för Forskningsprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken, (KAJT) där LiU är en av sju akademiska parter. Jag har min huvudanställning vid RISE Research Institutes of Sweden, avdelningen Mobilitet och system. Internationellt samarbetar jag genom bland annat genom EU-projektet Europe’s Rail. Min forskning har en bas i Operationsanalys och Optimering. Jag har stark passion för att forskningsresultaten ska bli tillämpade i praktiken. Under senare år har fokus främst varit järnvägens punktlighet och bättre koordinering mellan olika aktörer, t.ex. mellan trafikledning och lokförare eller mellan de många aktörerna på en rangerbangård.
 
Privat är jag en passionerad löpare och skidåkare som gärna springer långt i fjällen.

Publikationer

2022

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar (2022) Understanding causes of unpunctual trains: Delay contribution and critical disturbances Journal of Rail Transport Planning & Management, Vol. 23, Artikel 100339 Vidare till DOI
Martin Joborn (2022) KAJT Projektkatalog 2022-03-31

2020

Anders Peterson, Markus Bohlin, Martin Joborn (2020) Guest editorial for the best papers of RailNorrkoping 2019 Journal of Rail Transport Planning & Management, Vol. 15, Artikel 100204 Vidare till DOI

2017

Victoria Svedberg, Martin Aronsson, Martin Joborn (2017) Railway Timetabling Based on Cost-Benefit Analysis 19TH EURO WORKING GROUP ON TRANSPORTATION MEETING (EWGT2016), s. 345-354 Vidare till DOI
Tomas Lidén, Martin Joborn (2017) An optimization model for integrated planning of railway traffic and network maintenance Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 74, s. 327-347 Vidare till DOI

Forskning

Samarbeten

Nyheter

Organisation