Intresse för fritidspedagogik

Jag har jobbat 20 år som fritidspedagog och tycker att alla aspekter på yrket och vad som sker på fritidshem är intressant och viktigt att belysa i forskning. Min magisteruppsats handlade om lärande under mellanmålet. 

Forskning

Undervisning

Relaterat innehåll