Fotografi av Marie Karlsson

Marie Karlsson

Universitetsadjunkt

Jag ser fritidshemmet som en viktig arena för barn, och de relationella aspekterna inom fritidshemmet som en styrka. Undervisning i fritidshem och hur detta kan göras med kvalitet är några av mina intressen.

Intresse för fritidspedagogik

Jag har tidigare arbetat 20 år som legitimerad fritidspedagog med behörighet att undervisa i bild, musik och idrott år F-6. Under denna tid har intresset för undervisning i fritidshem vuxit fram och hur detta kan göras med kvalitet. Att undersöka och analysera vilka faktorer som ligger bakom en god undervisning i fritidshem samt hur detta kan kommuniceras för att öka förståelsen av fritidshem som en viktig verksamhet för barn är viktiga för mig.

Utifrån detta intresse har jag under min masterutbildning skrivit två uppsatser om just fritidshemmets verksamhet. Den ena om lärande under mellanmålet och den andra om lek- och lärmiljöer på fritidshem.

Forskning

Undervisning

Organisation