Samtals- och interaktionsseminariet vid Linköpings universitet (SIS) organiseras gemensamt av Tema Barn, Institutionen för kultur och samhälle och Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Möte / Meeting Foto: ALotOfPeopleSeminariet är ett arbetsforum för samtalsforskare och koncentrerar sin verksamhet på datasessioner och presentationer av pågående analytiskt arbete. Därutöver bjuder seminariet in gäster från när och fjärran.

Mötena äger rum på torsdagar enligt särskilt schema. Då vi ibland diskuterar forskningsmaterial av särskilt känslig karaktär, kommer vissa möten att reserveras för enskilda forskargrupper. Detta kommer att framgå av schemat.

Länk till aktuellt schema

Kontakt