Fotografi av Mats Brusman

Mats Brusman

Universitetslektor

Forskning & undervisning 

Jag disputerade vid Tema Kultur och samhälle på Linköpings universitet, 2008.
I min grundutbildning har jag en Fil mag i historia och gymnasielärarexamen, Linköping 2002.

Min forskning är främst inriktad mot den postindustriella stadens utveckling och förändringar ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Fokus ligger på staden som social arena och mötesplats i relation till byggd miljö och infrastruktur.

Jag undervisar främst vid lärarutbildningarna, samt är studierektor vid Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap. 

Forskning

Publikationer

2018

Mats Brusman, Päivi Turunen (2018) Socialt hållbar samhällsplanering Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv, s. 117-138

2014

Mats Brusman, Leif Jonsson (2014) Kommunledningsrum: om rummets betydelse för ledningsarbetet i kommuner

2012

Mats Brusman (2012) Stadens kulturer Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, s. 127-129
Mats Brusman (2012) Kultursamverkan och hållbar stadsutveckling: kulturen som aspektpolitik i samhällsplaneringe Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010 - 2012, s. 99-110

2011

Mats Brusman (2011) Plats Perspektiv på turism och resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, s. 147-168

Relaterat

Organisation