Forskning & undervisning 

Jag disputerade vid Tema Kultur och samhälle på Linköpings universitet, 2008.
I min grundutbildning har jag en Fil mag i historia och gymnasielärarexamen, Linköping 2002.

Min forskning är främst inriktad mot den postindustriella stadens utveckling och förändringar ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Fokus ligger på staden som social arena och mötesplats i relation till byggd miljö och infrastruktur.

Jag undervisar främst vid lärarutbildningarna, samt är studierektor vid Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap. 

Forskning Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2018

2014

2012

Mats Brusman (2012) Stadens kulturer Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, s. 127-129

2011

Mats Brusman (2011) Plats Perspektiv på turism och resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, s. 147-168

Relaterat Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll