Presentation

Kemiska sensorsystem för ett säkert dricksvatten

Mats Eriksson är biträdande professor i tillämpad fysik och leder forskargruppen Kemiska sensorsystem som ingår i avdelningen Sensor och aktuatorsystem. Gruppen bedriver forskning kring kemiska sensorer och hur dessa kan användas i sensorsystem, ofta i samarbete med olika företag och andra samhällsaktörer.

Sensorer för övervakning av vattenkvalitet 

På senare tid har gruppen varit verksam i flera projekt där kemiska sensorer används för att övervaka vattenkvalitet. En typ av sensor som populärt kallas ”elektronisk tunga” har visat sig vara mycket lämplig för att ge tidig varning vid kemiska avvikelser i dricksvatten. Just nu undersöks möjligheten att bygga upp ett sensornätverk som övervakar hela distributionsnätet för dricksvatten i en större stad. Förhoppningen är att hjälpa dricksvattendistributörer att tidigt upptäcka, lokalisera och  åtgärda felet och samtidigt se till att medborgarna inte hinner drabbas av magsjuka. Tillsammans med ett flertal vattenverk undersöker vi också en ”elektronisk näsa” som varnar vid förhöjda petroleumhalter i det råvatten som vattenverken tar in för att tillverka dricksvatten. Förhöjda halter kan ställa till med stora problem i vattenverket och distributionsnätet.

Elektrokemi och biosensorer 

På en mer grundläggande nivå har gruppen också studerat hur enskilda enzymmolekyler interagerar med en guldyta, egenskaper hos olika typer av mikroelektroder och elektrontransport i bioelektrokatalytiska system samt hur dessa kan användas för nya typer av biosensorer.

Security Link 

Eriksson sitter också i styrgruppen för Security Link, ett av de strategiska forskningsområden som startade 2010 efter ett regeringsbeslut 2008. Security Link bedriver forskning inom fem delområden: Secure and robust wireless communications, Advanced sensors and detectors, Sensor and information fusion, Decision support and coordination for emergency and crisis response samt Cyber security.

Undervisning 

Utöver forskning är Eriksson också engagerad i undervisning i grundutbildningen, framförallt inom civilingenjörsprogrammen. Eriksson är kursansvarig och examinator för kurserna Modern fysik I (TFYA73) på Y-programmet, Modern fysik (TFYA67) på MED-programmet, Fysik och mekanik (TFYA87) på U-programmet samt Fysik 46-60 hp (93FY41) på Ämneslärarprogrammet. Eriksson är även suppleant i DM-nämnden.Publikationer

2023

2022

2020

2019

Forskning

Undervisning

Kursansvarig och examinator för kurserna Fysik (TFYA14), Modern fysik (TFYA67) och Modern fysik I (TFYA73).Nyheter

Relaterat

Organisation