10 maj 2021

Sex forskningsprogram vid LiU står på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista. Med sitt fokus på beredskap inför kriser och samhällets förmåga att hantera dessa, bedöms forskningsprogrammen ha stor potential att komma till nytta i samhället.

Temat för 100-listan i år är ”Från kunskap till hållbar krisberedskap, vilket är en direkt följd av coronapandemin. På listan finns 51 forskningsprojekt inom teknik och ekonomi, som har fokus på hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen på listan är också i skedet att den kan nyttiggöras, exempelvis genom industriell kommersialisering, metodutveckling eller samhällspåverkan. Med listan vill IVA främja att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring samhällsutmaningar

Linköpings universitet har sex forskningsprogram på årets lista:

  • Effektiv hantering av multipla naturhändelser, där Tobias Andersson Granberg, biträdande professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) är kontaktperson. 
  • Civila insatspersoner för kortare responstider och räddade liv. Kontakt är Sofie Pilemalm, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER).
  • Remometer. Kontakt för projektet är Jelena Kurilova, biträdande universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).
  • Geopolitisk framsynthet för hållbar utveckling. Tillsammans med Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Kontakt är Björn-Ola Linnér, professor vid Institutionen för tema och programchef vid Mistra Geopolitics.
  • Digitaliserad dricksvattenkvalitet med elektronisk tunga. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan. Kontakt vid LiU är Mats Eriksson, biträdande professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM).
  • Automation inom reparation och återtillverkning. Tillsammans med Jönköping University och RISE Research Institutes of Sweden. Kontakt vid LiU är Erik Sundin, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

IVA:s 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet
 

Mer om projekten på 100-listan

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.