Kemiska sensorsystem

illustration av kemiska sensorsystems tillämpningar
Figuren i mitten publicerad med tillstånd från J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (8), pp 2504–2507. Copyright 2016 American Chemical Society

I gruppen för kemiska sensorsystem forskar vi inom kemiska sensorer och elektrokemi. Resultaten tillämpar vi i sensorsystem, gärna i samarbete med olika företag och andra samhällsaktörer. 

Sensorer för övervakning av vattenkvalitet

Vi är idag verksamma i flera projekt där kemiska sensorer används för att övervaka vattenkvalitet. En typ av sensor som populärt kallas för elektronisk tunga har visat sig vara mycket lämplig för att ge tidig varning vid kemiska avvikelser i dricksvatten. Just nu undersöks möjligheten att bygga upp ett sensornätverk som övervakar hela distributionsnätet för dricksvatten i en större stad. Förhoppningen är att hjälpa dricksvattendistributörer att tidigt upptäcka, lokalisera och åtgärda felet och samtidigt se till att medborgarna inte hinner drabbas av magsjuka. Tillsammans med ett flertal vattenverk undersöker vi också en så kallad elektronisk näsa som varnar vid förhöjda petroleumhalter i det råvatten som vattenverken tar in för att tillverka dricksvatten. Förhöjda halter kan ställa till med stora problem i vattenverket och distributionsnätet.

Andra sensorsystemprojekt 

Prof. Fredrik Winquist  har tidigare drivit flera projekt där sensorer och sensorsystem har tillämpats, exempelvis:

  • BugIT – Sensorsystem för övervakning och identifiering av skadeinsekter i odlingsfält.
  • Elektronisk näsa som diagnostiseringsverktyg för KOL och hjärtsjukdomar (i samarbete med Hälsouniversitetet).
  • Snabb metod för mätning av kadmiumhalten i spannmål baserat på elektroniska tunga.

Elektrokemi och biosensorer 

På en mer grundläggande nivå har gruppen också, bl.a. i samarbete med Prof. Anthony Turner, studerat hur enskilda enzymmolekyler interagerar med en guldyta, egenskaper hos olika typer av mikroelektroder och på elektrontransport i bioelektrokatalytiska system samt hur dessa kan användas för nya typer av biosensorer. 

Kemiska sensorsystem är en enhet inom avdelningen Sensor och aktuatorsystem

Medarbetare

Senaste publikationer

2017

German Comina, Anke Suska, Daniel Filippini (2017) 3D printed disposable optics and lab-on-a-chip devices for chemical sensing with cell phones MICROFLUIDICS, BIOMEMS, AND MEDICAL MICROSYSTEMS XV, Artikel UNSP 100610E Vidare till DOI
Mikhail Vagin, Alina Sekretareva, Ivan Gueorguiev Ivanov, Anna Håkansson, Tihomir Iakimov, Mikael Syväjärvi, Rositsa Yakimova, Ingemar Lundström, Mats Eriksson (2017) Monitoring of epitaxial graphene anodization Electrochimica Acta, Vol. 238, s. 91-98 Vidare till DOI
Alina Sekretareva, Mikhail Vagin, Anthony Turner, Mats Eriksson (2017) Correspondence on "Can Nanoimpacts Detect Single-Enzyme Activity? Theoretical Considerations and an Experimental Study of Catalase Impacts" ACS Catalysis, Vol. 7, s. 3591-3593 Vidare till DOI

Relaterad forskning

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås

Miljonbidrag till fortsatt forskning om textila muskler

Professor Edwin Jager har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments". Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år.

Donatella Puglisi i labbet.

Elektronisk nos kan på sikt säkra rättsfallen

Idag används likhundar för att hitta mänskliga kvarlevor vid exempelvis mord och naturkatastrofer. Men det finns både rättsliga och etiska problem. Därför utvecklar forskare vid LiU en elektronisk nos som ska kunna komplettera hundarna.

Felix Valentin har, tillsammans med  Linda Skoglund and Bastian Bégon, använt en 3D-printer för att konstruera sin köksfläkt.

LiU-studenter uppfinner smarta kökslösningar

Matlagning utsätter människor för flertalet obehagliga, giftiga och till och med dödliga ångor. Två grupper masterstudenter vid Tekniska högskolan vid LiU har hittat en lösning på en av de stora förorenarna i vår hemmiljö.