Kemiska sensorsystem

illustration av kemiska sensorsystems tillämpningar
Figuren i mitten publicerad med tillstånd från J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (8), pp 2504–2507. Copyright 2016 American Chemical Society

I gruppen för kemiska sensorsystem forskar vi inom kemiska sensorer och elektrokemi. Resultaten tillämpar vi i sensorsystem, gärna i samarbete med olika företag och andra samhällsaktörer. 

Sensorer för övervakning av vattenkvalitet

Vi är idag verksamma i flera projekt där kemiska sensorer används för att övervaka vattenkvalitet. En typ av sensor som populärt kallas för elektronisk tunga har visat sig vara mycket lämplig för att ge tidig varning vid kemiska avvikelser i dricksvatten. Just nu undersöks möjligheten att bygga upp ett sensornätverk som övervakar hela distributionsnätet för dricksvatten i en större stad. Förhoppningen är att hjälpa dricksvattendistributörer att tidigt upptäcka, lokalisera och åtgärda felet och samtidigt se till att medborgarna inte hinner drabbas av magsjuka. Tillsammans med ett flertal vattenverk undersöker vi också en så kallad elektronisk näsa som varnar vid förhöjda petroleumhalter i det råvatten som vattenverken tar in för att tillverka dricksvatten. Förhöjda halter kan ställa till med stora problem i vattenverket och distributionsnätet.

Andra sensorsystemprojekt 

Prof. Fredrik Winquist  har tidigare drivit flera projekt där sensorer och sensorsystem har tillämpats, exempelvis:

  • BugIT – Sensorsystem för övervakning och identifiering av skadeinsekter i odlingsfält.
  • Elektronisk näsa som diagnostiseringsverktyg för KOL och hjärtsjukdomar (i samarbete med Hälsouniversitetet).
  • Snabb metod för mätning av kadmiumhalten i spannmål baserat på elektroniska tunga.

Elektrokemi och biosensorer 

På en mer grundläggande nivå har gruppen också, bl.a. i samarbete med Prof. Anthony Turner, studerat hur enskilda enzymmolekyler interagerar med en guldyta, egenskaper hos olika typer av mikroelektroder och på elektrontransport i bioelektrokatalytiska system samt hur dessa kan användas för nya typer av biosensorer. 

Kemiska sensorsystem är en enhet inom avdelningen Sensor och aktuatorsystem

Medarbetare

Senaste publikationer

2017

Relaterad forskning