Fotografi av Michael Godhe

Michael Godhe

Universitetslektor

Min undervisning och forskning handlar om samspelet mellan teknik, kultur och samhälle. Undervisningen på KSM spänner över ämnen som Mediernas kulturhistoria; Robotar, androider och A.I. – en kultur och mediehistoria; Critical Future Studies, m.m.

Presentation

Ända sedan min tid som student i Uppsala under 1990-talet har jag varit intresserad av framtidsbilder i fiktion och i politiskt tänkande. 

Självporträtt Michael GodheFoto: Michael GodheJag har skrivit uppsatser om klassiska utopister som Robert Owen, Edward Bellamy och William Morris, essäer och artiklar om feministiska utopister samt givit ut ett par antologier som i en bredare mening behandlar framtidsbilder. Tillsammans med docent Luke Goode, the University of Auckland, har jag introducerat ett nytt interdisciplinärt forskningsområde som vi kallar för Critical Future Studies (CFS). Vår programtext publicerades i Culture Unbound: Journal for Current Cultural Research, och Goode och jag är också redaktörer för ett temanummer i samma tidskrift. Artikeln och temanumret återfinns här:

Till CFS hör också ett nyligen startat nätverk. Forskare inom området är inbjudna att delta - läs mer här (pdf).

För närvarande arbetar jag med en bok som handlar om framtidsbilder i svensk pressrapportering om rymdflygning. Jag har också börjat skissa på ett project som behandlar arbetsfrågan i science fiction i ljuset av datoriseringen av samhället (automatisering, robotisering, AI).
Jag är också koordinator för forskarnätverket Science fiction, fantasy och spekulativ fiktion.

Min undervisning på KSM innefattar allt från mediehistoria till specialkurser inom temat Futures Lab där jag använder metoder från CFS för att väcka studenternas intresse för framtidsfrågor i ljuset av den teknologiska utvecklingen och de kriser vi måste lösa i vår samtid.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Michael Godhe, Daniel Bodén (2020) Inledning AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv , s. 7-21-

Nätverket Critical Future Studies, CFSVisa/dölj innehåll

Vi bjuder in forskare inom området att delta i nätverket. Läs mer i PDF nedan.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Monografier och artiklar

Michael Godhe, Att föregripa framtiden: Berättelser om rymdfart i svensk dagspress 1900-1957, beräknas utkomma 2020.

 

Michael Godhe, “Hopeful Dystopias? Figures of Hope in the Brazilian Science Fiction Series 3%”, i Joe Trotta, Zlatan Filipovic & Houman Sadri (red.), Broken Mirrors: Representations of Apocalypses and Dystopias in Popular Culture (New York: Routledge, 2019).

 

Michael Godhe, ”The Right Kind of Curiosity”, Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2019:1. [peer review]

 

Michael Godhe, “’The Old Stories Had Become Our Prison’: Globalisation and Identity Politics in John Barnes’s Science Fiction Novels A Million Open Doors and Earth Made of Glass”, Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2018:1. [peer review]

 

Michael Godhe & Luke Goode, ”Critical Future Studies – A Thematic Introduction”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2018:2.

 

Michael Godhe, “After Work: Anticipatory Knowledge on Post-Scarcity Futures in John Barnes’s Thousand Cultures Tetralogy”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2018:2. [peer review]

 

Luke Goode & Michael Godhe, ”Beyond Capitalist Realism – Why We Need Critical Future Studies”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2017:1. [peer review]

 

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz & Magnus Rodell, ”Inledning”, i Bergwik, Godhe, Houltz & Rodell (red.), Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

 

Michael Godhe, ”Post Scriptum: Vårt behov av geniala och innovativa individer”, i Bergwik, Godhe, Houltz & Rodell (red.), Svenska snillen? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

 

Michael Godhe & Jonas Ramsten, ”Inledning” och ”Efterord”, i Godhe & Ramsten (red.), Möjliga världar: Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010).

 

Michael Godhe, ”’Literature of estrangement’: Några linjer i feministisk utopi- och sf-forskning”, i Godhe & Ramsten (red.), Möjliga världar: Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010).

 

Michael Godhe & Elin Bommenel, ”Teknik och vetenskap i populärkulturen: Tintin och 1950-talets drömmar och farhågor”, i Per Gyberg & Jonas Hallström (red.), Världens gång – Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 2009).

 

Michael Godhe & Martin Kylhammar, ”Förord”, i Kylhammar & Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar (Stockholm: Carlsson, 2005).

 

Michael Godhe, ”Vem blir rymdhavets Columbus? Utopiska föreställningar i rymdprojektet under 1950-talet”, i Kylhammar & Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar (Stockholm: Carlsson, 2005).

 

Michael Godhe, ”Att iscensätta det moderna: Stockholmsskildraren Claës Lundin som vetenskapsjournalist”, i Anders Ekström (red.), Den mediala vetenskapen (Hedemora: Nya Doxa, 2004).

 

Michael Godhe, Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Linköping Studies in Arts and Science, 271 (diss. Linköping; Stockholm: Carlssons, 2003).

 

Michael Godhe, ”Science fiction-berättelsen som utvecklingsroman: Om olika framtidsförhållningar i science fiction och populärvetenskap under 1950-talet”, i Sam Inkinen, Henrik Bruun & Fredrik Lindberg (red.), Framtiden i nuet: Om konsten att möta det okända (Helsingfors: Söderström, 2003).

 

Michael Godhe, ”Science fiction–kertomus kehitysromaanina: Erilaiset tulevaisuuskuvat 1950-luvun science fictionissa ja populaaritieteessä”, i Sam Inkinen, Henrik Bruun & Fredrik Lindberg (red.), Tulevaisuus.nyt: Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet (Helsingfors: Finn Lectura, 2002).

 

Michael Godhe & Elin Bommenel [Frykman], ”Tintin, tekniken och politiken”, Tvärsnitt, 2000:4. Revised version in Tintinsällskapets årsbok våren 2010.

 

Redaktörskap

Michael Godhe & Luke Goode (red.), Critical Future Studies, Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2018:2.

 

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz & Magnus Rodell (red.), Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

 

Michael Godhe & Jonas Ramsten (red.), Möjliga världar: Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010).

 

Martin Kylhammar & Michael Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar (Stockholm: Carlssons, 2005).

 

Populärvetenskapliga arbeten

Michael Godhe, ”Morris utopi som ett tankeexperiment”, in Next: Utopia (Norrköping: Norrköpings konstmuseum, 2016).

 

Helene Ehriander & Michel Godhe, ”Rymdäventyr i barn- och ungdomslitteraturen”, i Cornelius Holtorf (red.), Rymden och människan: Rymdforskning i humaniora, konst och samhällsvetenskap (Kalmar & Växjö: Linneuniversitet, 2015).

 

Michael Godhe, ”Allan Kämpe och drömmen om rymden”, Daedalus 2007.

 

Michael Godhe, Drömmen om rymden: Till månen och Mars (Stockholm: LL-förlaget, 2004).

 

Michael Godhe, ”Ufon som ångestdämpare”, Forskning & Framsteg, 2004:1.

 

Michael Godhe, ”Rymden som metafor för framtidens utopier”, Framtider, 2001:2.

 

Essäer och recensioner av vetenskaplig litteratur

2021

2019

Akademiska meriterVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Lektor i kultur och mediegestaltning.
  • Magisterexamen Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet 1997.
  • Fil. Dr tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet 2003.

Undervisning

  • Kultur, samhälle och mediegestaltningsprogrammet (KSM).

Om KSMVisa/dölj innehåll