Fotografi av Michael Godhe

Michael Godhe

Universitetslektor, Docent

Jag undervisar om samspelet mellan teknik och kultur och spänner över ämnen som robotar, androider och AI i ett kultur- och mediehistoriskt perspektiv samt kritiska framtidsstudier. Min forskning är inriktad på gestaltningar av framtidsbilder.

Framtidsbilder i fiktion och politiskt tänkande

Min forskning är inriktad på gestaltningar av framtidsbilder i ett kultur- och mediehistoriskt perspektiv.

Fyra nyckelord sammanfattar min forskning om framtidsbilder: förväntningar, föregripanden, framskrivningar och iscensättanden, det vill säga hur förväntade framtider föregrips, skrivs fram och iscensätts i spekulativ fiktion (utopier, dystopier, science fiction, et cetera) men också i offentligheten.Självporträtt i form av en illustration i blyerts. Foto Michael Godhe

Kritiska framtidsstudier

Tillsammans med medie- och kommunikationsforskaren Luke Goode (the University of Auckland) har jag lanserat det mångdisciplinära forskningsområdet Critical Future Studies (CFS). Vår programtext publicerades i Culture Unbound: Journal for Current Cultural Research, och Goode och jag är också redaktörer för ett temanummer i samma tidskrift. Artikeln och temanumret återfinns här:

 

Till CFS hör också nätverk för forskare intresserade av kritisk framtidsforskning ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Forskare inom området är inbjudna att delta - läs mer i inbjudan till nätverket (PDF).

Tidskriften The Journal of Social and Culture Possibilities

Tillsammans med William Bridges IV (the University of Rochester) och Luke Goode startade jag under 2022 online-tidskriften The Journal of Social and Culture Possibilities, som är inriktad på humanvetenskapliga framtidsstudier. Det första numret beräknas utkomma i slutet av 2023, se Call for Papers: Journal of Social and Cultural Possibilities (temple.edu).

Forskarnätverk

Jag är också initiativtagare till det svenska forskarnätverket Science fiction, fantasy och spekulativ fiktion som för närvarande har ca 50 affilierade forskare.

Undervisning

Min undervisning på kandidatprogrammet Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM) innefattar allt från mediehistoria till specialkurser inom temat Futures Lab där jag använder metoder från CFS för att väcka studenternas intresse för framtidsfrågor i ljuset av den teknologiska utvecklingen och de kriser vi måste lösa i vår samtid.

Akademisk bakgrund

Docent i kultur och mediegestaltning, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet 2020.
Universitetslektor i kultur och mediegestaltning.
Magisterexamen idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 1997.
Fil. Dr tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet 2003.

Publikationer

2023

Michael Godhe (2023) Mars som ett drömlaboratorium för en multiplanetär framtid Ikaros: Tidskrift om människan och vetenskapen, Vol. 19, s. 41-45

2022

Michael Godhe, Elizabeth A. Oakes, Essi Varis (Redaktörskap) (2022) "Theme Section 2: Specfic 2021: Time and History"
Michael Godhe (2022) Some Notes on the Conceptions of Timeand History in Speculative Fiction Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, Vol. 9, s. 62-68
Michael Godhe (2022) Book Review: Annorstädes [Elsewhere] (Bark Persson, Anna. Annorstädes. Vendels förlag, 2021. ISBN 978-9198663655) Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, Vol. 9, s. 223-227
Michael Godhe, Essi Varis, Hanna-Riikka Roine, Elizabeth Oakes, Dennis Wilson Wise (2022) Editorial 2/2022 Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, Vol. 9, s. 6-8

Monografier och artiklar

Michael Godhe & Magnus Rodell, “Att förstå globaliseringen utifrån ett samtidshistoriskt perspektiv”, i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2021.

Jerry Määttä, Daniel Bodén & Michael Godhe, ”A Conversation on AI, Science Fiction, and Work”, i Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2021:2.

Helene Ehriander & Michael Godhe, ”Youth Solving Pandemics: Hopeful Futures in Maths Claesson’s Novel Pandemic”, i Neohelicon, 2021:2. [peer review]

Michael Godhe, ”Att lära sig framtidsberedskap: Om science fiction, didaktik och pedagogik”, i Anders Burman, Joakim Landahl & Daniel Lövheim (red.), Moderna Pedagogiska Utopier (Södertörn: Södertörn Högskola, 2021). [referee-granskad]

Jerry Määttä, Daniel Bodén & Michael Godhe, ”Ett samtal om AI och science fiction”, i Bodén & Godhe (red.), AI, robotar och föreställningar om framtidens arbetsliv (Lund: Nordic Academic Press, 2020).

Michael Godhe, ”Att lära sig leva med robotar: Om normaliseringen av robotar och AI i 2000-talets medier”, i Bodén & Godhe (red.), AI, robotar och föreställningar om framtidens arbetsliv (Lund: Nordic Academic Press, 2020). [Engelsk översättning finns på ResearchGate: LEARNING TO LIVE WITH ROBOTS On the normalization of robots and AI in 21st Century Swedish Media [Pre-print] (researchgate.net).

Daniel Bodén & Michael Godhe, ”Inledning”, i Daniel Bodén & Michael Godhe (red.), AI, robotar och föreställningar om framtidens arbetsliv (Lund: Nordic Academic Press, 2020). 

Michael Godhe, “Hopeful Dystopias? Figures of Hope in the Brazilian Science Fiction Series 3%”, i Joe Trotta, Zlatan Filipovic & Houman Sadri (red.), Broken Mirrors: Representations of Apocalypses and Dystopias in Popular Culture (New York: Routledge, 2019).

Michael Godhe, ”The Right Kind of Curiosity”, i Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2019:1. [peer review]

Michael Godhe, “’The Old Stories Had Become Our Prison’: Globalisation and Identity Politics in John Barnes’s Science Fiction Novels A Million Open Doors and Earth Made of Glass”, i Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2018:1. [peer review]

Michael Godhe & Luke Goode, ”Critical Future Studies – A Thematic Introduction”, i Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2018:2. 

Michael Godhe, “After Work: Anticipatory Knowledge on Post-Scarcity Futures in John Barnes’s Thousand Cultures Tetralogy”, i Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2018:2. [peer review]

Luke Goode & Michael Godhe, ”Beyond Capitalist Realism – Why We Need Critical Future Studies”, i Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2017:1. [peer review]

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz & Magnus Rodell, ”Inledning”, i Bergwik, Godhe, Houltz & Rodell (red.), Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

Michael Godhe, ”Post Scriptum: Vårt behov av geniala och innovativa individer”, i Bergwik, Godhe, Houltz & Rodell (red.), Svenska snillen? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

Michael Godhe & Jonas Ramsten, ”Inledning” och ”Efterord”, i Godhe & Ramsten (red.), Möjliga världar: Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010).

Michael Godhe, ”’Literature of estrangement’: Några linjer i feministisk utopi- och sf-forskning”, i Godhe & Ramsten (red.), Möjliga världar: Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010).

Michael Godhe & Elin Bommenel, ”Teknik och vetenskap i populärkulturen: Tintin och 1950-talets drömmar och farhågor”, i Per Gyberg & Jonas Hallström (red.), Världens gång – Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 2009). 

Michael Godhe & Martin Kylhammar, ”Förord”, i Kylhammar & Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar (Stockholm: Carlsson, 2005).

Michael Godhe, ”Vem blir rymdhavets Columbus? Utopiska föreställningar i rymdprojektet under 1950-talet”, i Kylhammar & Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar (Stockholm: Carlsson, 2005).

Michael Godhe, ”Att iscensätta det moderna: Stockholmsskildraren Claës Lundin som vetenskapsjournalist”, i Anders Ekström (red.), Den mediala vetenskapen (Hedemora: Nya Doxa, 2004). 

Michael Godhe, Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Linköping Studies in Arts and Science, 271 (diss. Linköping; Stockholm: Carlssons, 2003). 

Michael Godhe, ”Science fiction-berättelsen som utvecklingsroman: Om olika framtidsförhållningar i science fiction och populärvetenskap under 1950-talet”, i Sam Inkinen, Henrik Bruun & Fredrik Lindberg (red.), Framtiden i nuet: Om konsten att möta det okända (Helsingfors: Söderström, 2003).

Michael Godhe, ”Science fiction–kertomus kehitysromaanina: Erilaiset tulevaisuuskuvat 1950-luvun science fictionissa ja populaaritieteessä”, i Sam Inkinen, Henrik Bruun & Fredrik Lindberg (red.), Tulevaisuus.nyt: Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet (Helsingfors: Finn Lectura, 2002). 

Michael Godhe & Elin Bommenel [Frykman], ”Tintin, tekniken och politiken”, Tvärsnitt, 2000:4. Lätt reviderad version återfinns i Tintinsällskapets årsbok våren 2010.
 

Redaktörskap

Daniel Bodén & Michael Godhe (red.), AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv (Lund: Nordic Academic Press, 2020).

Michael Godhe & Luke Goode (red.), Critical Future Studies, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2018:2.

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz & Magnus Rodell (red.), Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

Michael Godhe & Jonas Ramsten (red.), Möjliga världar: Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010).

Martin Kylhammar & Michael Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar (Stockholm: Carlssons, 2005).

Populärvetenskapliga arbeten

Michael Godhe, ”Science fiction som framtidsoffentlighet”, i Isak Hammar & Jenny Larsson (red.), Humtank 2014-2019: Humanistiska dimensioner. Blogginlägg i urval (Lund: Humtank, 2019).

Michael Godhe, ”Morris utopi som ett tankeexperiment”, i Next: Utopia (Norrköping: Norrköpings konstmuseum, 2016).

Helene Ehriander & Michel Godhe, ”Rymdäventyr i barn- och ungdomslitteraturen”, i Cornelius Holtorf (red.), Rymden och människan: Rymdforskning i humaniora, konst och samhällsvetenskap (Kalmar & Växjö: Linneuniversitet, 2015).  

Michael Godhe, ”Allan Kämpe och drömmen om rymden”, i Daedalus 2007.

Michael Godhe, Drömmen om rymden: Till månen och Mars (Stockholm: LL-förlaget, 2004).

Michael Godhe, ”Ufon som ångestdämpare”, i Forskning & Framsteg, 2004:1. 

Michael Godhe, ”Rymden som metafor för framtidens utopier”, i Framtider, 2001:2. 

Essäer och recensioner

Se DiVA för fullständig förteckning.

 

 

Undervisning

Organisation