Fotografi av Michaela Munkholm

Michaela Munkholm

Universitetslektor

Min forskning

Delaktighet i skolan är viktigt för att uppnå god hälsa, men i både grund- och gymnasieskola finns elever som dagligen kämpar med svårigheter som påverkar deras vardag och hälsa negativt.

Min forskning handlar om bedömning och interventioner i skolan. Med min forskning vill jag utveckla och undersöka om aktivitetsfokuserade kartläggningar, bedömningar och insatser tillsammans med ett elevcentrerat förhållningssätt kan skapa förutsättningar för elever att vara aktiva och delaktiga i skolans aktiviteter. Min drivkraft är att alla elever oavsett funktionsvariation har rätt till en tillgänglig skolmiljö och ett jämlikt lärande. Dessutom vill jag bidra till utveckling av vårt pedagogiska arbete vid arbetsterapeutprogrammet för att vi ska kunna ge våra studenter en hållbar utbildning av hög kvalitet.

Publikationer

2021

Martina Wahlberg, Magnus Zingmark, Gunilla Stenberg, Michaela Munkholm (2021) Rasch analysis of the EQ-5D-3L and the EQ-5D-5L in persons with back and neck pain receiving physiotherapy in a primary care context European Journal of Physiotherapy, Vol. 23, s. 102-109 Vidare till DOI

2018

Moa Yngve, Michaela Munkholm, Helene Lidström, Helena Hemmingsson, Elin Ekbladh (2018) Validity of the school setting interview for students with special educational needs in regular high school - a Rasch analysis Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 16, Artikel 12 Vidare till DOI

Organisation

Relaterat innehåll