Min forskning

Delaktighet i skolan är viktigt för att uppnå god hälsa, men i både grund- och gymnasieskola finns elever som dagligen kämpar med svårigheter som påverkar deras vardag och hälsa negativt.

Min forskning handlar om bedömning och interventioner i skolan. Med min forskning vill jag utveckla och undersöka om aktivitetsfokuserade kartläggningar, bedömningar och insatser tillsammans med ett elevcentrerat förhållningssätt kan skapa förutsättningar för elever att vara aktiva och delaktiga i skolans aktiviteter. Min drivkraft är att alla elever oavsett funktionsvariation har rätt till en tillgänglig skolmiljö och ett jämlikt lärande. Dessutom vill jag bidra till utveckling av vårt pedagogiska arbete vid arbetsterapeutprogrammet för att vi ska kunna ge våra studenter en hållbar utbildning av hög kvalitet.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2018

Organisation Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll