Lokal och regional politik och förvaltning

Family with two children

Där människor lever sitt vardagsliv är det avgörande att alla olika policyområden kan samordnas. Människor lever sina vardagsliv i lokalsamhällen, oavsett om det är i en liten kommun på den svenska glesbygden eller i ett flyktingläger i Syrien. 

Samhället fungerar inte utan gemensam service som infrastruktur, social service och utrikespolitik på de platser där de kommer människor till nytta.

Det har också visat sig att människor som bor i närheten av varandra ofta har snarlika värderingar och intressen. Det är ett sätt att enas, som det offentliga kan behöva förhålla sig till. Men det kan även vara en grund för att utveckla nya nätverk för samverkan. 

Lokala politiker behöver mer kompetens för att kunna fatta kloka beslut i de här frågorna, därför har flera större kommuner och regioner börjat stödja forskning om den egna regionen. Vi studerar hur dessa kommunala forskningsorganisationer fungerar.

Större regional samordning

I vår forskning intresserar vi oss också för hur verksamheter organiseras inom regioner och kommuner. Det handlar exempelvis om inslag av New public management, NPM, i den offentliga servicen.

Regionerna i Sverige omformas och idag utvecklas olika lösningar för att bilda regioner. Det leder bland annat till större samordning av offentlig service såväl som nya möjligheter till ekonomisk tillväxt i större regioner.  

Publikationer

Omslag för publikation ''
Charlotte Fridolfsson (2011)

Politics and the Arts in a Time of Crisis and Anxiety: Political Symbols: Between Impact and Intentions

Omslag för publikation ''
Charlotte Fridolfsson, Ingemar Elander (2015)

Place & Identity: a new landscape of social and political change in Sweden , s.118-140

Omslag för publikation ''
Lars Niklasson (2014)

Developing Regions for Regional Development: Towards a new Swedish model , s.71-88

Kontakta oss

Relaterad forskning

Organisation