Fotografi av Nandita Mishra

Nandita Mishra

Universitetslektor

Jag har en bred erfarenhet av undervisning vid olika universitet på olika nivåer – från grundutbildning till doktorandhandledning.

Internationell forskning och undervisning i engelska

Jag är universitetslektor på Avdelningen för fackspråk, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Jag är också ambassadör för IIRC (International Integrated Reporting Council), London och chef inom HETL (USA). Jag är dessutom en del av Sustainability Reporting Board vid ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) och arbetar nära ”the Big 4” inom hållbarhet, kommunikation och rapportering.

Jag är Filosofie doktor i området bolagsstyrning inom banksektorn och har mer än 20 års erfarenhet av företag och akademi. Jag har en bred erfarenhet av undervisning vid olika universitet på nivåer från grundutbildning till doktorandhandledning. Jag har deltagit i olika internationella seminarier och konferenser och har publicerats i välrenommerade tidskrifter. Tre finansierade forskningsprojekt har genomförts. Jag är också engagerad som konsult i flera företag för att kommunicera om hållbarhetsinitiativ och icke-finansiell rapportering.

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden:

  • Hållbarhet
  • Integrerad rapportering
  • Högskolepedagogik
  • Kommunikation och rapportering inom företag
  • Förnybar energi.

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Nandita Mishra, Mohamed Nurullah, Adel Sarea (2022)

Journal of Financial Reporting & Accounting , Vol.20 , s.493-515 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Nandita Mishra, Deepak Tandon, Neelam Tandon, Isha Gupta (2020)

JIMS8M: The Journal of Indian Management & Strategy , Vol.25 , s.46-46 Vidare till DOI

2023

Miklesh Prasad Yadav, Shruti Ashok, Farhad Taghizadeh-Hesary, Deepika Dhingra, Nandita Mishra, Nidhi Malhotra (2023) Uncovering time and frequency co-movement among green bonds, energy commodities and stock market Studies in Economics and Finance, Vol. 41, s. 638-659 Vidare till DOI
Mikesh Prasad Yadav, Asheesh Pandey, Farhad Taghizadeh-Hesary, Vandana Arya, Nandita Mishra (2023) Volatility spillover of green bond with renewable energy and crypto market Renewable energy, Vol. 212, s. 928-939 Vidare till DOI
Christoph Röcklinsberg, Nandita Mishra (2023) Vision, Mission und Value Statements an Universitäten in Schweden, Deutschland und Indien - eine kulturvergleichende Analyse
Miklesh Prasad Yadav, Shruti Ashok, Farhad Taghizadeh-Hesary, Deepika Dhingra, Nandita Mishra, Nidhi Malhotra (2023) Uncovering time and frequency co-movement among green bonds, energy commodities and stock market Studies in Economics and Finance Vidare till DOI
Shikha Goyal, Nikita Singhal, Nandita Mishra, Subhash Kumar Verma (2023) The impact of macroeconomic and institutional environment on NPL of developing and developed countries FUTURE BUSINESS JOURNAL, Vol. 9, Artikel 45 Vidare till DOI

Vi undervisar i professionsspråket engelska

Nyheter

Organisation