Internationell forskning och undervisning i engelska

Jag är universitetslektor på Avdelningen för fackspråk, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Jag är också ambassadör för IIRC (International Integrated Reporting Council), London och chef inom HETL (USA). Jag är dessutom en del av Sustainability Reporting Board vid ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) och arbetar nära ”the Big 4” inom hållbarhet, kommunikation och rapportering.

Jag är Filosofie doktor i området bolagsstyrning inom banksektorn och har mer än 20 års erfarenhet av företag och akademi. Jag har en bred erfarenhet av undervisning vid olika universitet på nivåer från grundutbildning till doktorandhandledning. Jag har deltagit i olika internationella seminarier och konferenser och har publicerats i välrenommerade tidskrifter. Tre finansierade forskningsprojekt har genomförts. Jag är också engagerad som konsult i flera företag för att kommunicera om hållbarhetsinitiativ och icke-finansiell rapportering.

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden:

  • Hållbarhet
  • Integrerad rapportering
  • Högskolepedagogik
  • Kommunikation och rapportering inom företag
  • Förnybar energi.

Publikationer

Utvalda publikationer

2023

2022

Vi undervisar i professionsspråket engelska

Organisation