Fotografi av Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Prodekan, Professor

Innovationsledning inom och över organisationers gränser är en av de viktigaste utmaningar för organisationer idag. Organisationer behöver utveckla en innovationsförmåga som bygger på intern och extern samverkan. Detta studerar jag.

Innovationsledning - nyckel till framgång

Innovation har blivit allt viktigare för organisationer att vara framgångsrika i det långa loppet. Nya produkter, processer, teknik och metoder måste utvecklas kontinuerligt. En systematisk innovationsledning, inom organisationer och även över organisatoriska gränser, är en viktig nyckel till framgång. Min forskning fokuserar på hur innovation hanteras inom organisationer och i samarbeten med olika parter.

Integrering av kunskap i öppen innovation

Nya utmaningar skapas i en värld där kunskap, idéer och teknologier är utspridd. På grund av globala tekniska framsteg har organisationer inte råd att helt förlita sig på intern kunskap. Snarare måste intern och extern kunskap kombineras för att snabbt skapa och kommersialisera framgångsrika innovationer.

Integreringen av kunskap i öppen innovation studeras i ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileums stiftelse. Projektet fokuserar på öppen innovations praxis kopplat till kunskapsintegration, styrning av kunskapsintegration, och kunskapsintegration i de olika faserna i innovationsprocessen. Projektet bygger på kvantitativa enkätstudier och kvalitativa fallstudier.
Projektledare: Nicolette Lakemond
Projektdeltagare: Henry Lopez Vega, Fredrik Tell, Lars Bengtsson

Innovationssamarbete mellan kunder och leverantörer

Kunder och leverantörer är viktiga källor till kunskap i innovationsprocesser. Organisationer har stor utmaning att hitta effektiva sätt att fånga kundens och leverantörens kunskap. 

Min forskning inom detta område fokuserar på interaktiva metoder för kreativt samarbete och strategier för kunskapsintegration med kunder och leverantörer. Forskningen bygger på fallstudier av företag som tillhandahåller komplexa produkter och system, t ex SKF, Sandvik, Ericsson, ABB, Haldex och Elekta. Forskningen bygger på min forskning tillsammans med tre doktorander, David Rosell, Mohammad Eslami, och Lisa Melander (PhD 2014).

Innovationsförmåga kopplat till samverkan i komplexa produktsystem

Utvecklingen av komplexa produktsystem kräver specifika samarbetsförmågor. En avgörande faktor för komplexa produkter är relaterad till systemutveckling och systemintegration. Detta kräver innovativa organisationsstrukturer och administrativa processer samt en samverkansförmåga för den integrerande organisationen, dess leverantörer och användare. 

Min forskning inom detta område fokuserar på hur företag med en traditionell stark intern innovationsförmågan kan implementera rutiner och processer som skapar en förmåga att samverka. Forskningen genomförs i samarbete med Saab och dess partners. Forskningen sker i samarbete med doktoranden Adalberto Franca och adjungerad professor Gunnar Holmberg.

Undervisning

Det är en stor inspirationskälla att möta studenter i grund- och forskarutbildningskurser. Studenternas nyfikenhet och sitt sökande efter kunskap är en källa till glädje och utveckling. Min undervisning är interaktiv, även på föreläsningar med många studenter. Jag försöker att inspirera studenterna att lära sig genom att utmana sina tankar om verkliga problem och utmaningar, och genom att använda teoretiska modeller, befintlig praxis och forskningsresultat.

Jag deltar i och ansvarar för flertalet kurser i grundutbildningen inom flertalet områden, t ex: 
 • Ledarskap
 • Organisatoriskt förändringsarbete
 • Innovationsledning
 • Projektledning
 • Organisationsteori / Industriell organisation

Jag deltar även i utbildningar som riktar sig till praktiker och ibland håller jag i gästföreläsningar vid andra universitet.

Korta faktaVisa/dölj innehåll

CV

 • 2013 Biträdande professor,  Linköpings universitet
 • 2009 Docent, Linköpings universitet
 • 2001 Tekn dr i Industriell organisation, Linköpings universitet
 • 1999 Tek Lic i Industriell organisation, Linköpings universitet 
 • 1996 MSc in Industrial Engineering and Management, Twente University, Nederländerna 

Utmärkelser

 • John Bessant Best Paper Award 2015 at the 16th International CINet conference
 • John Bessant Best Paper Award 2012 at the 13th International CINet conference

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019