Fotografi av Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Professor

Hur kan organisationer ledas så att de på ett ansvarsfullt sätt kan bidra till, och dra nytta av, framväxten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system?

Framväxten av komplexa intelligenta system

Artificiell intelligens, AI, spelar en allt större roll i vårt samhälle och våra liv. Infrastrukturer som är beroende av AI blir allt fler. Som en konsekvens blir vi också alltmer sårbara för brister i dessa system. Men kunskapen om hur människor, system och organisationer samspelar är begränsad.

Framtidens management

För att möta de nya utmaningarna kopplat till framväxten av komplexa intelligenta system behöver ny kunskap skapas kring hur framtidens organisationer kan ledas. Forskningen fokuserar managementfrågor, till exempel rörande hur beslut som berör komplexa intelligenta system kan fattas, hur organisationer bör utformas, hur organisationer kan arbeta med andra i ekosystem samt hur komplexiteten kan tyglas. En viktig fråga är hur organisationer kan ledas och management kan utformas så att de kan bidra på ett ansvarsfullt sätt till att öka chansen att vi kan uppnå fördelarna med de nya intelligenta teknologierna.  

Forskningen är tvärvetenskapligt, teknik och management studeras samtidigt som samhällsaspekter beaktas. Projektets ekosystem inkluderar därför managementforskare, AI-forskare och praktiker. 

Forskningen genomförs av forskargruppen NICER. Framtida scenarier studeras, bland annat demonstrationsarenor för teknikforskning och industriella demonstratorer.

Publikationer

2024

Appu Balachandran, Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond (2024) Understanding the development of emerging complex intelligent systems Journal of engineering and technology management, Vol. 72, Artikel 101815 Vidare till DOI

2023

Youshan Yu, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2023) AI in the Context of Complex Intelligent Systems: Engineering Management Consequences IEEE transactions on engineering management Vidare till DOI

2022

Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2022) The quest for combined generativity and criticality in digital-physical complex systems Journal of engineering and technology management, Vol. 65, Artikel 101701 Vidare till DOI
Adalberto Franca, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2022) The coordination of technology development for complex products and systems innovations Journal of business & industrial marketing, Vol. 37, s. 106-123 Vidare till DOI
Henry Lopez-Vega, Nicolette Lakemond (2022) Tapping into emerging markets: EMNEs strategies for innovation capability building Global Strategy Journal, Vol. 12, s. 394-417 Vidare till DOI

Forskning

Korta fakta om mig

CV

• 2018-2023 Prodekan Forskning och forskarutbildning LiTH (50%)
• 2017 Professor i Industriell organisation,  Linköpings universitet
• 2013 Biträdande professor i Industriell organisation, Linköpings universitet
• 2009 Docent, Linköpings universitet
• 2001 Tekn dr i Industriell organisation, Linköpings universitet
• 1999 Tek Lic i Industriell organisation, Linköpings universitet 
• 1996 MSc in Industrial Engineering and Management, Twente University, Nederländerna 


Nyheter

Organisation