Framväxten av komplexa intelligenta system

Artificiell intelligens, AI, spelar en allt större roll i vårt samhälle och våra liv. Infrastrukturer som är beroende av AI blir allt fler. Som en konsekvens blir vi också alltmer sårbara för brister i dessa system. Men kunskapen om hur människor, system och organisationer samspelar är begränsad.

Framtidens management

För att möta de nya utmaningarna kopplat till framväxten av komplexa intelligenta system behöver ny kunskap skapas kring hur framtidens organisationer kan ledas. Forskningen fokuserar managementfrågor, till exempel rörande hur beslut som berör komplexa intelligenta system kan fattas, hur organisationer bör utformas, hur organisationer kan arbeta med andra i ekosystem samt hur komplexiteten kan tyglas. En viktig fråga är hur organisationer kan ledas och management kan utformas så att de kan bidra på ett ansvarsfullt sätt till att öka chansen att vi kan uppnå fördelarna med de nya intelligenta teknologierna.  

Forskningen är tvärvetenskapligt, teknik och management studeras samtidigt som samhällsaspekter beaktas. Projektets ekosystem inkluderar därför managementforskare, AI-forskare och praktiker. 

Forskningen genomförs av forskargruppen NICER. Framtida scenarier studeras, bland annat demonstrationsarenor för teknikforskning och industriella demonstratorer. 

Artikel i Management of Innovation & Technology
AI i komplexa intelligenta system
- En utblick mot framtidens management och innovation

Projekt och blogg

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Nyheter

Korta fakta

CV

• 2018 Prodekan Forskning och forskarutbildning LiTH (50%)
• 2017 Professor i Industriell organisation,  Linköpings universitet
• 2013 Biträdande professor i Industriell organisation, Linköpings universitet
• 2009 Docent, Linköpings universitet
• 2001 Tekn dr i Industriell organisation, Linköpings universitet
• 1999 Tek Lic i Industriell organisation, Linköpings universitet 
• 1996 MSc in Industrial Engineering and Management, Twente University, Nederländerna 


Organisation