Diagnosticering och rehabilitering vid kroniska whiplashrelaterade besvär (WAD)

Whiplash Associated Disorders (WAD) kan uppstå efter pisksnärtsvåld i nacken; vanligen till följd av motorfordonskollision. Hälften av de med WAD får kroniska besvär som förutom exempelvis smärta, yrsel och huvudvärk medför begränsad funktion och arbetsförmåga.

Kronisk WAD är ett komplext tillstånd där det saknas tillräckligt underlag för att uppnå konsensus kring bakomliggande patofysiologi, etiologi, diagnostik och optimal rehabilitering. Förbättrad kunskap om patofysiologiska mekanismer är en förutsättning för adekvat diagnostik och behandling.

Min forskning handlar om att öka kunskapen om patofysiologiska mekanismer vid kronisk WAD samt hur dessa påverkas av rehabiliterande nackspecifik träning.

Om mig

CV

  • 2017 Kandidatexamen Fysioterapi, Linköpings Universitet
  • 2019 Masterexamen inom Fysioterapi, Linköpings Universitet
  • 2020 Antagen som masterstuderande inom idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet
  • 2020 Antagen som forskarstuderande inom Fysioterapi, Linköpings Universitet

Nätverk

  • Styrelseledamot (suppleant) i Fysioterapeuternas sektion för mental hälsa (fack- och professionsförbund)

Publikationer

Forskning

Kollegor

Organisation