Olga Yttermyr

Universitetslektor

Forskning om sektorsöverskridande organisering - det offentliga, det privata och det frivilliga; offentliga marknader, hybridorganisering, ledarskap i organisatorisk transformation, samt entreprenörskap i nystartade och etablerade organisationer.

Publikationer

2022

Olga Yttermyr, Karl Wennberg (2022) Psychological ownership development in new venture teams International Small Business Journal, Vol. 40, s. 307-335 Vidare till DOI

2019

Olga Yttermyr (2019) Psychological Ownership Development in New Venture Teams

2015

Olga Yttermyr (2015) Skolans nya värld: Att organisera en kundvalsmarknad - med grundskoleutbildningen i fokus
Olga Yttermyr (2015) Introducing market competition into public sector organizations: an interplay of logics

2014

Olga Yttermyr (2014) En marknad för utbildning Alla dessa marknader: Riksdagens Jubileumsfonds årsbok 2014/2015, s. 117-127