Civilekonom, internationellt - Engelska, 240 hp

Två kvinnliga studenter sitter i fåtöljer och läser
Peter Karlsson

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Civilekonom, internationellt - Engelska, 240 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Civilekonom, internationellt - Engelska, 240 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 19 apr.

Vi lever i en mångkulturell värld. För att fungera professionellt i den miljön behöver du inte bara ekonomikunskaper utan också språkfärdigheter och förståelse för ekonomiska och kulturella förhållanden i andra länder. Det internationella civilekonomprogrammet ger dig just det. Du får också en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of Science in Business and Economics.

Programmets upplägg

De två första åren läser du företagsekonomi, nationalekonomi samt affärsrätt och statistik. Studier i Engelska varvas med ekonomikurserna och ger dig kontinuerlig språkträning. Hela det tredje året, eller minst en termin, läser du utomlands. ​Programmet har exklusiva utbytesavtal med olika universitet. Läser du en termin vid LiU så läser du ekonomikurser på engelska tillsammans med våra internationella partnerstudenter. 

Du återvänder till Linköping för det avslutande året, där du läser ekonomi på avancerad nivå samt gör ditt examensarbete. Utöver spetskompetensen i språk väljer du också ytterligare en inriktning på avancerad nivå, till exempel strategi, marknadsföring, styrning, innovation, entreprenörskap, finansiering, redovisning eller nationalekonomi. Lärarna, som är aktiva forskare, garanterar aktualitet och djup i kurserna. Du kan även ta ut en kandidatexamen efter tre år.

Integration och praktik

Vi har en väl genomtänkt programidé med kurser som är unika för programmet och som på olika sätt integrerar och varvar de olika ämnena. Undervisningen utgår från problemlösning – du kommer bland annat att arbeta med riktiga praktikfall från näringslivet för att förbereda dig för kommande arbetsliv. Våra studenter är svenska mästare i ekonomi, tidigare världsmästare i caselösning samt svenska mästare i företagsvärdering. Genom arbetsmarknadsdagar, ekonomföreningen ELIN, gästföreläsningar, möjligheter till praktik samt sociala aktiviteter får du dessutom möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

År 1

 • Kommunicera på engelska 1 - Ett nationalekonomiskt perspektiv, 3 hp
 • Makroekonomi, 10 hp
 • Kommunicera på engelska 1 - Ett nationalekonomiskt perspektiv, 7 hp
 • Organisation och ledning, 7 hp
 • Handelsrätt, 10 hp
 • Externredovisning, 7 hp
 • Kommunicera på engelska 2 - Externredovisning och associationsrätt, 9 hp
 • Kalkylering och budgetering, 7 hp

År 2

 • Mikroekonomi, 9 hp
 • Marknadsföring, 7 hp
 • Kommunicera på engelska 3 - Marknadsföring, 5 hp
 • Statistik, 11 hp
 • Finansiell styrning, 7 hp
 • Internationell ekonomi, 11 hp
 • Kommunicera på engelska 4 - Internationalisering, 10 hp

 

År 3

 • Kurser inom valt huvudområde, 60 hp – Företagsekonomi eller nationalekonomi samt valfria kurser.
  Hela år 3 kan läsas utomlands. En termin är obligatorisk. Programmet har exklusiva utbytesavtal med olika universitet. Läser du en termin vid LiU så läser du ekonomikurser på engelska tillsammans med våra internationella partnerstudenter. Studerar du en termin vid Linköpings universitet så kan du specialisera dig inom management, affärsutveckling, marknadsföring, styrning, ekonomisk analys eller finansiell ekonomi.
 • Möjlighet att skriva kandidatuppsats 15 hp.

År 4

 • Kurser på avancerad nivå inom valt huvudområde, 30 hp – Företags-eller nationalekonomi
  Under det fjärde året specialiserar du dig ytterligare inom valt huvudområde. Du väljer, till exempel, strategi, marknadsföring, styrning, innovation, entreprenörskap, redovisning, ekonomisk analys eller finansiell ekonomi.
 • Examensarbete, 30 hp - inklusive metod.

Plugga till civilekonomVisa/dölj innehåll

Plugga till civilekonom

Civilekonomprogrammen passar dig som har höga ambitioner och vill ha en yrkesexamen med många karriärmöjligheter. Lyssna på studenter från LiU:s ekonomprogram: Civilekonom och Civilekonom, internationell (Engelska, Franska, Spanska, Tyska).

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Internationella civilekonomprogrammet är en bred utbildning som ger möjligheter att arbeta inom olika områden där kunskaper i ekonomi och språk behövs. Många internationella ekonomer från Linköpings universitet arbetar inom områdena marknadsföring och organisationsutveckling, finansiering och ekonomistyrning. Konsultsektorn har under senare år anställt många internationella ekonomer. Andra har valt att arbeta inom internationellt verksamma organisationer med biståndsverksamhet. Du hittar internationella ekonomer i världsomspännande företag och organisationer med sin bas i Sverige eller utomlands. Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett år så har du möjlighet att ta ut en tvåårig masterexamen i antingen företags- eller nationalekonomi.

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Tidigare studenter

ArtiklarVisa/dölj innehåll

En vinnande utbildning - svenska mästare fyra år i rad

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll

Liknande programVisa/dölj innehåll