Art Director

Jag är Art Director på Marknadsenheten och ingår i Varumärkesteamet. Vi vidareutvecklar Linköpings universitets grafiska profil, och förvaltar samt uttolkar vårt varumärke. För att göra det lättare för medarbetare runtom på LiU att använda vår profil gör vi mallar, förlagor och instruktioner.

Jag ingår i Kommunikations- och marknadsenhetens produktionsbyrå LiU Byrå, som tar en del grafiska uppdrag från avdelningar inom LiU.

Profilprodukter är en annan av mina uppgifter. Jag och en liten grupp medarbetare väljer ut produkter som vi kan profilera och sälja via LiU Inköp.

Jag ingår även i bildredaktionen, som förser verksamheten med uppdaterade och relevanta foton till vår bilddatabas.

Varumärkesteamet

Min avdelning