Fotografi av Jenny Wallhoff

Jenny Wallhoff

Kommunikatör

Jag arbetar med Linköpings universitets varumärke och visuella identitet. Har du frågor som handlar om varumärkesstrategier eller LiU:s grafisk manual får du gärna höra av dig till mig.

Linköpings universitets varumärke

LiU:s varumärkesstrategi är utformad för att skapa en tydlig gemensam grund för all kommunikation av LiU:s verksamhet. Som en del av varumärkesteamet arbetar jag med förvaltning och utveckling av varumärkesstrategin och den visuella identiteten.

Hur varumärket Linköpings universitet ser ut (logotyp, färger, typsnitt, bildspråk med mera) beskrivs i vår grafiska profil. Jag arbetar löpande med att förbättra, förtydliga och förstärka tillämpningen av den. Den grafiska profilen skapar förutsättningar för enhetlig kommunikation som gör att det blir enklare för personer och organisationer utanför LiU att känna igen oss och förstå vilka vi är.

Jag är anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen och tillhör Varumärkes- och eventenheten. I min roll arbetar jag med varumärkesstärkande kommunikation för både intern målgrupp inom LiU och för extern målgrupp. Vilken typ av insats som görs styrs utifrån behov och varierar från bollplank till projektledare.

Du får gärna kontakta mig för frågor som rör LiU:s varumärke och grafiska profil, eller skicka ett mejl till varumarke@liu.se så kommer du i kontakt med hela Varumärkesteamet direkt.

Medarbetare vid Varumärkes- och eventenheten

Min arbetsplats

Vill du veta mer om LiU?