jenwa78

Jenny Wallhoff

Som kommunikatör på LiU Holding AB jobbar jag från strategi till färdig produktion för att förmedla arbetet som sker på LiU Holding och låta fler ta del av universitetets satsning på innovation och samverkan.

Att blanda nytta med nöje

På LiU Holding AB händer det ständigt spännande saker – idéer blir till företag, avtal med näringslivet tecknas och kunskap blir till nytta. Att då få sitta på kommunikationsavdelningen, arbeta med allt detta och vara spindeln nätet är en ynnest. Som grafisk formgivare är mitt mål att sprida information om LiU Holdings uppdrag på ett intressant och lättförståeligt sätt.

Startskottet för min bana som grafisk formgivare gick på Linköpings universitet, där jag studerade på programmet Grafisk design och Kommunikation, GDK. Därefter har jag arbetat såväl inhouse som på reklambyrå, med både små och stora kunder. Att nu vara tillbaka på universitetet är fantastiskt kul.

På LiU Holding har jag två befattningar – grafisk formgivare och inspiratör. I rollen som grafisk formgivare är jag med redan från början då vi sätter kommunikationsstrategier. Sen är det jag som står för den största delen av produktion för LiU Relation och LiU Innovations del, såväl i tryck som digitalt. 

Rollen som inspiratör tillåter mig att vara ute på campusområdena och presentera LiU Innovations erbjudande för främst studenter. Dessutom gör jag inspel i kurser och håller gärna föreläsningar om idéutveckling, entreprenörskap och innovation.  

Har du frågor som handlar om kommunikation för LiU Holding, LiU Relation eller LiU Innovation är du varmt välkommen att kontakta mig! 

Organisation
Visa/dölj innehåll

Medarbetare LiU Holding AB
Visa/dölj innehåll