Stratiegisk kommunikation

Kommunikatör inom LiU:s varumärkesteam

Sedan jag avslutade mina studier inom Grafisk design och kommunikation (GDK) vid Linköpings universitet 2012 har jag arbetat med kommunikation i många former. Jag har frilansat, jobbat inhouse och på reklambyrå innan jag hösten 2015 återvände till universitetet.

Jag är en kommunikatör med bred kompetens med fokus på strategisk kommunikation, marknadsföring och grafisk formgivning. Utöver det har jag samlat på mig omfattande kunskap om både hållbarhetskommunikation och inkluderande (normkreativ) kommunikation som jag har stor användning av i min roll. Det har lett till att jag har föreläst om hållbarhetskommunikation för bolagen på inkubatorn LEAD och fått hälsa på mitt gamla utbildningsprograms examensdagar, GDK EX, för att föreläsa om normbrytande kommunikation.

Medarbetare vid Varumärkes- och eventenheten

Min avdelning

Relaterat innehåll