Barnafrids utredare i UR-program om coronakrisen

Poa Samuelberg, psykolog, psykoterapeut och utredare på Barnafrid, deltog nyligen i Utbildningsradions serie ”Stilla din oro i kristid”. I programmet berättar hon om hur kriser påverkar barn, och hur man kan agera som vuxen.

Poa Samuelberg. Foto: UR Samtiden Ulrik Svedin

Kriser kan påverka våra tankar och känslor. Oro, nedstämdhet, grubblerier, irritation och ilska är vanliga reaktioner.
I den kris vi befinner oss i nu, med coronaviruset, så kan det finnas en oro för att bli smittad eller för att nära anhöriga ska bli smittade.
- Vi vet att barns upplevelse av tillgång till information är viktig för utvecklingen av krisreaktioner, säger Poa Samuelberg i programmet. 
Hon pekar också på lösningar: 
- Kom ihåg att avsätta ordentligt med tid och utrymme för att också göra roliga saker tillsammans. Att ha vanliga vardagsaktiviteter som skapar lugn. 

UR Samtidens webbsida:

Stilla din oro i kristid - Kris och oro hos äldre barn
 

Senaste nytt från LiU