27 april 2020

Poa Samuelberg, psykolog, psykoterapeut och utredare på Barnafrid, deltog nyligen i Utbildningsradions serie ”Stilla din oro i kristid”. I programmet berättar hon om hur kriser påverkar barn, och hur man kan agera som vuxen.

Poa Samuelberg. Foto: UR Samtiden Ulrik Svedin

Kriser kan påverka våra tankar och känslor. Oro, nedstämdhet, grubblerier, irritation och ilska är vanliga reaktioner.
I den kris vi befinner oss i nu, med coronaviruset, så kan det finnas en oro för att bli smittad eller för att nära anhöriga ska bli smittade.
- Vi vet att barns upplevelse av tillgång till information är viktig för utvecklingen av krisreaktioner, säger Poa Samuelberg i programmet. 
Hon pekar också på lösningar: 
- Kom ihåg att avsätta ordentligt med tid och utrymme för att också göra roliga saker tillsammans. Att ha vanliga vardagsaktiviteter som skapar lugn. 

UR Samtidens webbsida:

Stilla din oro i kristid - Kris och oro hos äldre barn
 

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.