Fotografi av Rasmus Ringdahl

Rasmus Ringdahl

Forskningsingenjör

Presentation

Publikationer

2023

Niklas Rönnberg, Rasmus Ringdahl, Anna Fredriksson (2023) Measurement and sonification of construction site noise and particle pollution data Smart and Sustainable Built Environment, Vol. 12, s. 742-764 Vidare till DOI

2022

Desirée Enlund, Katherine Harrison, Rasmus Ringdahl, Ahmet Börütecene, Jonas Löwgren, Vangelis Angelakis (2022) The role of sensors in the production of smart city spaces Big Data and Society, Vol. 9, Artikel 20539517221110218 Vidare till DOI
Anna Fredriksson, Vangelis Angelakis, Daniel Eriksson, Linnea Eriksson, David Gundlegård, Nina Lemon, Jonas Löwgren, Rasmus Ringhdahl, Ahmet Anil Sezer (2022) Störningsfri stad: slutrapport i projektet Visualiserad byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling

2021

Katherine Harrison, Ahmet Börütecene, Jonas Löwgren, Desirée Enlund, Rasmus Ringdahl, Vangelis Angelakis (2021) Sustainability means inclusivity: Engaging citizens in early stage smart city development PROCEEDINGS OF THE 2020 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGY AND SOCIETY (ISTAS), s. 413-416 Vidare till DOI
Katherine Harrison, Ahmet Börütecene, Jonas Löwgren, Desirée Enlund, Rasmus Ringdahl, Vangelis Angelakis (2021) Sustainability Means Inclusivity: Engaging Citizens in Early-Stage Smart City Development IEEE technology & society magazine, Vol. 40, s. 60-65 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation