Fotografi av Roland Gårdhagen

Roland Gårdhagen

Universitetslektor, Avdelningschef

Jag forskar och undervisar inom aerodynamik, CFD och termodynamik. Tonvikten ligger på samhälls- och industrirelevanta tillämpningar, och att med hjälp av simuleringar hitta hållbara och effektiva lösningar på olika strömnings- och värmeproblem.

Aerodynamik, CFD och termodynamik

Jag undervisar främst i kurser om aerodynamik och computational fluid dynamics (CFD). Dessa täcker såväl grunderna som mer industrinära tillämpning av teorin och programvaror.

Kurserna ges på civilingenjörs- och på internationella masterprogram. Vidare handleder och examinerar jag också examensarbeten inom dessa ämnen.
 
Inom forskningen handlar ett par projekt om inomhusklimat i olika lokaler för såväl människor som djur. Det kan t.ex. vara termisk komfort för piloter i cockpit och god luftkvalitet i fjäderfästallar. Focus ligger på att med modeller och simulering förbättra och hitta optimala förhållanden. I andra projekt är tonvikten mer på extern aerodynamik runt olika typer av fordon.
 
Jag är också studierektor på Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära samt ledamot i IEI:s styrelse.

Publikationer

2018

Jörg Schminder, Robert Hällqvist, Magnus Eek, Roland Gårdhagen (2018) PILOT PERFORMANCE AND HEAT STRESS ASSESSMENT SUPPORT USING A COCKPIT THERMOREGULATORY SIMULATION MODEL ICAS congress proceeding, Artikel ICAS2018_0463
Robert Hällqvist, Jörg Schminder, Magnus Eek, Robert Braun, Roland Gårdhagen, Petter Krus (2018) A Novel FMI and TLM-based Desktop Simulator for Detailed Studies of Thermal Pilot Comfort ICAS congress proceeding, Artikel ICAS2018_0203
Jens Alfredson, Björn Johansson, Luis Gonzaga Trabasso, Jörg Schminder, Rego Granlund, Roland Gårdhagen (2018) DESIGN OF A DISTRIBUTED HUMAN FACTORS LABORATORY FOR FUTURE AIRSYSTEMS ICAS congress proceeding, Artikel ICAS2018_0305
Jörg Schminder, Roland Gårdhagen (2018) A generic simulation model for prediction of thermal conditions and human performance in cockpits Building and Environment, Vol. 143, s. 120-129 Vidare till DOI

2016

Petter Ekman, Roland Gårdhagen, Torbjorn Virdung, Matts Karlsson (2016) Aerodynamic Drag Reduction of a Light Truck - from Conceptual Design to Full Scale Road Tests SAE 2016 World Congress and Exhibition Vidare till DOI

Utbildning

Nyheter

Organisation