Aerodynamik, CFD och termodynamik

Jag undervisar främst i kurser om aerodynamik och computational fluid dynamics (CFD). Dessa täcker såväl grunderna som mer industrinära tillämpning av teorin och programvaror. 

Kurserna ges på civilingenjörs- och på internationella masterprogram. Vidare handleder och examinerar jag också examensarbeten inom dessa ämnen.
 
Inom forskningen handlar ett par projekt om inomhusklimat i olika lokaler för såväl människor som djur. Det kan t.ex. vara termisk komfort för piloter i cockpit och god luftkvalitet i fjäderfästallar. Focus ligger på att med modeller och simulering förbättra och hitta optimala förhållanden. I andra projekt är tonvikten mer på extern aerodynamik runt olika typer av fordon.
 
Jag är också studierektor på Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära samt ledamot i IEI:s styrelse.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2018

2016

Utbildning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll