Mekanisk värmeteori och strömningslära (MVS)

Mekanisk värmeteori och strömningslära är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi arbetar med utbildning och forskning i nära samarbete med samhälle och industri. 

Forskning

Ämnet mekanisk värmeteori och strömningslära handlar bland annat om värmeöverföring, aerodynamik, strömningslära, bio-fluid och termodynamik. Vår avdelning har tonvikt på tillämpningar och beräkningar. 

Forskningen spänner över vitt skilda områden. Våra forskare studerar flöden i blodkärl och kylning av gasturbinblad bara för att nämna några exempel. 

Utbildning

Avdelningen har kurser i termodynamik, värmeöverföring och strömningslära och de finns på både grundläggande och avancerad nivå.

Vattentunnel och magnetkamera

Avdelningen driver en vattentunnel, en så kallad visualiseringstunnel för olika fluida och aerodynamiska strömningsfenomen. Den används huvudsakligen för undervisning och grundläggande forskning.

Kontakt med samhälle och näringsliv

I våra examensarbeten, kursprojekt och forskningsprojekt har vi direkta kontakter med samhälle, näringsliv och industri. Är du intresserad av kurser, exjobbshandledning eller bara är nyfiken - välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Nyheter och artiklar om avdelningen

Nya verktyg för att undersöka onormala blodflöden

Bilder av en individs aorta, åtta års forskning och LiU:s superdator – den kombinationen ligger bakom mer exakta verktyg för att visualisera blodflödet i abnormala blodkärl. På sikt kan det öka möjligheten att förutsäga sjukdomar.

Petter Ekman

Flödesdynamik ger koll på bränsleförbrukningen

Bilar behöver i dag certifieras för bränsleförbrukning och utsläpp. Petter Ekman visar i sin doktorsavhandling hur biltillverkare kan spara stora resurser genom att beräkna hur däckmönster, fälgar och dragkrok påverkar bränsleförbrukningen.

en person testat Virtual reality teknik

LiU:s VR-labb, en unik tillgång för ingenjörsstudenter

Att få labba med hjälp av VR uppskattas av de blivande ingenjörerna på LiU. De lär sig snabbare och har enklare att förstå – och dessutom finns det ett sug efter arbetskraft inom industrin som har kombinationen ingenjör och visuell programmering.

Resurser

Kontakt

Adress

Besöksadress

Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära 
581 83 Linköping

Medarbetare

Publikationer

2024

Marcela A. D. Di Marzo, Pedro G. Calil, Hossein Nadali Najafabadi, Viviam Lawrence Takase, Carlos H. B. Mourao, Jorge H. Bidinotto (2024) Computational Tool for Aircraft Fuel System Analysis AEROSPACE, Vol. 11, Artikel 362 Vidare till DOI
Karin Wennersten, Jinghao Xu, Nerijus Armakavicius, Anton Wiberg, Hossein Nadali Najafabadi, Johan Moverare (2024) Feasibility of Melting NbC Using Electron Beam Powder Bed Fusion Advanced Engineering Materials Vidare till DOI
Daniel Leidermark, Magnus Andersson (Redaktörskap) (2024) Reports in Applied Mechanics 2022

2023

Sophia Bäck, Lilian Henriksson, Ann F Bolger, Carljohan Carlhäll, Anders Persson, Matts Karlsson, Tino Ebbers (2023) Assessment of transmitral and left atrial appendage flow rate from cardiac 4D-CT Communications Medicine, Vol. 3, Artikel 22 Vidare till DOI
Jonas Lundgren, Jan-Erik Lundgren, Hossein Nadali Najafabadi, Carl-Johan Thore (2023) Flow-heat topology optimization of internally cooled high temperature applications using a voxelization approach for domain initialization Engineering optimization (Print) Vidare till DOI

Organisation