Mekanisk värmeteori och strömningslära (MVS)

Mekanisk värmeteori och strömningslära är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi arbetar med utbildning och forskning i nära samarbete med samhälle och industri. 

Forskning

Ämnet mekanisk värmeteori och strömningslära handlar bland annat om värmeöverföring, aerodynamik, strömningslära, bio-fluid och termodynamik. Vid vår avdelning har tonvikt på tillämpningar och beräkningar. 

Forskningen spänner över vitt skilda områden. Våra forskare studerar flöden i blodkärl och kylning av gasturbinblad bara för att nämna några exempel. 

Utbildning

Avdelningen har kurser i termodynamik, värmeöverföring och strömningslära och de finns på både grundläggande och avancerad nivå.

Vattentunnel och magnetkamera

Avdelningen driver en vattentunnel, en så kallad visualiseringstunnel för olika fluida och aerodynamiska strömningsfenomen. Den används huvudsakligen för undervisning och grundläggande forskning.

Kontakt med samhälle och näringsliv

I våra examensarbeten, kursprojekt och forskningsprojekt har vi direkta kontakter med samhälle, näringsliv och industri. Är du intresserad av kurser, exjobbshandledning eller bara är nyfiken - välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Generella frågor och studentärenden

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för Mekanisk värmeteori och strömningslära
581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13, plan 3
Campus Valla

GPS-koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 24.0548', E 15° 34.6028'
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.400913, 15.576714
RT90:
6475328, 1486641
SWEREF99:
6473491, 533707

Nyheter

Medarbetare

Om institutionen