Fotografi av Luka Safaric

Luka Safaric

Forskningsingenjör

Jag utforskar samspelet mellan spårämnen, mikrobiella samhällen, dynamiska flödesegenskaper och skumningspotential i slam från biogasreaktorer. Detta kan genom olika mekanismer påverka driftskostnader och effektivitet i biogasanläggningar.

Vad påverkar flödesegenskaper i biogasreaktorer?

Biogasreaktorer används alltmer runt om i världen för att producera förnybar energi, samtidigt som det hjälper oss att hantera den ständigt ökande avfallsmängden. Vi strävar efter att använda nya substrat för att producera mer biogas. Tillsatser av nya substrat till existerande processer kan orsaka förändringar i reologi (flödesegenskaper) och skumbildning. Båda är allvarliga problem i dagens biogasindustri eftersom de leder till en övergripande lägre processprestanda på grund av ökad energiförbrukning och/eller minskad biogasproduktion.

Reologiska analyser ger oss möjligheten att avgöra hur vätskan i biogasreaktorer beter sig vid olika substratblandningar och vid olika omrörningsintensiteter. Flödesegenskaperna bestämmer hur mycket energi som behövs för att röra om och pumpa vätskan och är viktiga att beakta eftersom de har en direkt inverkan på driftsekonomin. Dessutom kan förändringar i de reologiska egenskaperna hos vätskan och till och med leda till skador på omrörningsutrustningen i reaktorn.

Otillräcklig omrörning som orsakas av reologiska skift kan också bidra till ackumulering av stora mängder skum på ytan i reaktorvätskan, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Skumning har en negativ påverkan på hela rötningsprocessen och kan orsaka en rad driftproblem som i slutändan leder till minskade intäkter för den drabbade biogasanläggningen. Detta anses vara ett av de vanligaste driftsproblemen i biogasreaktorer i dag, och leder till produktionsförluster och ökade kostnader relaterade till skador på mekanisk utrustning.

Min forskning är därför inriktad på att belysa sambanden och samspelet mellan spårämnen, mikrobiella samhällen, dynamisk reologi och skumningspotential av slam i biogasreaktorer. Jag är särskilt intresserad av att avgöra huruvida vi kan identifiera nya processparametrar som skulle kunna övervakas för att förutse och förebygga oönskade förskjutningar i reologi och/eller skumningspotential.

Publikationer

2023

Luka Safaric, Annika Björn (Fredriksson), Bo H Svensson, David Bastviken, Sepehr Shakeri Yekta (2023) Rheology, Micronutrients, and Process Disturbance in Continuous Stirred-Tank Biogas Reactors Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 62, s. 17372-17384 Vidare till DOI

2021

Rubens Calegari, Luka Šafarič, Sepehr Shakeri Yekta, Annika Björn (Fredriksson), P. Adiya, B. Huang, T.M. Faria, V. Arthur, A.S. Babtista, Alex Enrich Prast (2021) Supplementation of trace elements to sulfate-rich substrate and their impact in H2S formation and methane production
Rubens Calegari, Luka Šafarič, Sepehr Shakeri Yekta, Annika Björn (Fredriksson), P. Adiya, B. Huang, G.M.L.L. Almeida, V. Arthur, A.S. Baptista, Alex Enrich Prast (2021) Anaerobic mono-digestion and anaerobic co-digestion of sugarcane industry residues with iron supplementation
Sepehr Shakeri Yekta, Tong Liu, Thuane Mendes Anacleto, Mette Axelsson Bjerg, Luka Safaric, Xavier Goux, Anna Karlsson, Annika Björn, Anna Schnurer (2021) Effluent solids recirculation to municipal sludge digesters enhances long-chain fatty acids degradation capacity Biotechnology for Biofuels, Vol. 14, Artikel 56 Vidare till DOI

2020

Luka Safaric, Sepehr Shakeri Yekta, Bo H. Svensson, Anna Schnürer, David Bastviken, Annika Björn (Fredriksson) (2020) Effect of Cobalt, Nickel, and Selenium/Tungsten Deficiency on Mesophilic Anaerobic Digestion of Chemically Defined Soluble Organic Compounds Microorganisms, Vol. 8, Artikel 598 Vidare till DOI

Biogasforskning

CV

Akademisk examen

  • M.Sc. Microbiology, 2013, University of Ljubljana
  •  B.Sc. Microbiology, 2010, University of Ljubljana

Forskningsgrupper

  • ATBEST (Advanced Technologies for Biogas Efficiency, Sustainability and Transport)
  • BRC (Biogas Research Center)

Undervisning

  • The Biogas Process course

Handledare

Nyheter

Relaterat innehåll