Presentation

Jag arbetar som IT-utbildare och IKT-pedagog. Jag undervisar personal i våra vanligaste program, samt inspirerar till användande av multimedia i undervisningen.

Interna resurser för LiU-medarbetare:

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Arbetsplatser
Visa/dölj innehåll

Blogg
Visa/dölj innehåll