Fotografi av Stina Hellberg

Stina Hellberg

Koordinator

IT-utbildare och IKT-pedagog.

Presentation

Jag arbetar som IT-utbildare och IKT-pedagog. Jag undervisar personal i våra vanligaste program, samt inspirerar till användande av multimedia i undervisningen.

Interna resurser för LiU-medarbetare:

Kollegor

Arbetsplatser