Fotografi av Suzana Holmér

Suzana Holmér

Doktorand

Min forskning handlar om hur olika aktörer inom primärvården hanterar begränsade resurser och vilket handlingsutrymme de har för att fatta beslut för att uppnå en god och jämlik vård i befolkningen.

Min forskning

Min avhandling handlar om att metodutveckla arbetssätt inom primärvården, för hur situationer där tillgängliga resurser är påtagligt begränsade skulle kunna hanteras, i relation till behov av god vård och andra politiska mål.

Den offentligt finansierade hälso- och sjukvården står inför en den stora utmaningen att balansera begränsade resurser och samtidigt hantera en ökande åldrande befolkning. Som stöd för hur resurserna bör fördelas finns idag tre etiska principer.

Primärvården är den vårdnivå där en majoritet av befolkningen kommer få, eller får sina vårdbehov tillgodosedda. Därför har primärvården en viktig roll för medborgarnas förtroende för hälso-och sjukvården och välfärdssamhället. Under de senaste åren har
primärvården fått allt bredare uppdrag och flera ansvarsområden som prioriteras och hanteras av så väl som kliniker, verksamhetschefer och regionala politiker.

Min forskning handlar om hur olika aktörer inom primärvården, hanterar begränsade resurser och vilket handlingsutrymme de har för att fatta beslut med syfte att uppnå en god och jämlik vård i befolkningen. Jag undersöker om och hur metoder och verktyg som vanligtvis används för att systematiskt förbättra vårdens kvalitet kan ge stöd vid genomförande av systematiska prioriteringar i primärvården.

Om mig

Akademisk examen

  • Fysioterapiexamen, Linköpings universitet, 2013
  • Masterexamen i Medicinsk vetenskap, Linköpings universitet, 2016

Undervisning 

Mina nuvarande undervisningsuppdrag genomförs på både grundnivå och mastersprogrammet i medicinsk vetenskap vid Linköpings Universitet. Jag handleder basgrupper, leder seminarier och föreläser. Kursansvarig för den obligatoriska kursen Förbättringsarbete, på Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap. 

Uppdrag

  • HMV:s miljögrupp

Publikationer

2023

Suzana Holmér, Ann-Charlotte Nedlund, Kristin Thomas, Barbro Krevers (2023) How health care professionals handle limited resources in primary care - an interview study BMC Health Services Research, Vol. 23, Artikel 6 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterad forskningsverksamhet

Organisation