Presentation

Min avhandling handlar om att metodutveckla arbetssätt inom primärvården, för hur situationer där tillgängliga resurser är påtagligt begränsade skulle kunna hanteras, i relation till behov av god vård och andra politiska mål.

Undervisning

Program jag undervisar i:

  • Prioriteringskunskap, grundutbildning, alla vårdprogram i Interprofessionellt lärande 1, Medicinsk fakultet
  • Prioriteringskunskap, Läkarprogrammet T 11, Medicinsk Fakultet
  • Förbättringskunskap, Masterprogrammet Medicinskt vetenskap, Medicinsk fakultet

Nyheter