Presentation

Jag är docent inom ämnet Utvärdering och hälsoekonomi. Min forskning ligger inom hela detta fält, men ett stort område berör hälsoekonomisk utvärdering av interventioner inom tandvården.

Därutöver intresserar jag mig för metodfrågor och prioriteringsfrågor inom både hälsoekonomisk teori såväl som inom applicerad hälsoekonomi och implementering av metoder i hälso- och sjukvården.

Forskningsnätverk

Jag bedriver forskning ihop med flera grupper vid Malmö Högskola, och jag är själv anknuten dit. Jag ingår även i nätverket HTA-O, vilket syftar till att utvärdera odontologiska metoder.Publikationer

2022

2021

Nyheter

Aktuella forskningsprojekt

  • Kostnadseffektiviteten av kariespreventiva program 
  • Utvärdering av odontologiska metoder
  • Hälsoekonomiska aspekter vid behandling av akut leukemi hos barn och ungdomar
  • Kostnadseffektiviteten av fysisk träning hos patienter med cancer
  • Risk för undanträngningar vid införande av standardiserade vårdförlopp

CV

  • Mellan åren 2010 och 2014 arbetade jag vid SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering), och jag har därefter fortsatt nära koppling dit. 
  • Under 2014 och 2015 har jag arbetat i ett projekt inom ramen för EUnetHTA med deltagare från SBU i Sverige, IQWiG i Tyskland, HAS i Frankrike och IER i Slovenien. 

Utbildning

  • Ekonomie magister, nationalekonomisk inriktning, 2003, LiU
  • Fil Dr. Medicinsk teknologiutvärdering, 2009, LiU
  • Docent, Utvärdering och hälsoekonomi, 2015, LiU

Senaste publikationer

2022

2021

Relaterad forskningsverksamhet