Fotografi av Thomas Davidson

Thomas Davidson

Universitetslektor, Docent

Docent inom ämnet Utvärdering och hälsoekonomi. Delar min tjänst mellan Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi och Prioriteringscentrum.

Presentation

Jag är docent inom ämnet Utvärdering och hälsoekonomi. Min forskning ligger inom hela detta fält, men ett stort område berör hälsoekonomisk utvärdering av interventioner inom tandvården.

Därutöver intresserar jag mig för metodfrågor och prioriteringsfrågor inom både hälsoekonomisk teori såväl som inom applicerad hälsoekonomi och implementering av metoder i hälso- och sjukvården.

Forskningsnätverk

Jag bedriver forskning ihop med flera grupper vid Malmö Högskola, och jag är själv anknuten dit. Jag ingår även i nätverket HTA-O, vilket syftar till att utvärdera odontologiska metoder.Publikationer

2023

Thomas Davidson, Rune Sjödahl, Ake Aldman, Claes Lennmarken, Ann-Sofi Kammerlind, Elvar Theodorsson (2023) Robot-assisted pelvic and renal surgery compared with laparoscopic or open surgery: Literature review of cost-effectiveness and clinical outcomes Scandinavian Journal of Surgery Vidare till DOI
C. Pekkari, C. K. Weiner, Agneta Marcusson, Thomas Davidson, A. Naimi-Akbar, B. Lund (2023) Patient safety with orthognathic surgery in an outpatient setting International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 52, s. 806-812 Vidare till DOI
Emma Wigsten, Thomas Kvist, Magnus Husberg, EndoReCo, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of root canal treatment compared with tooth extraction in a Swedish Public Dental Service: A prospective controlled cohort study Clinical and Experimental Dental Research, Vol. 9, s. 661-669 Vidare till DOI
Cecilia Hedmo, Rune Lindsten, Eva Josefsson, Thomas Davidson (2023) A cost analysis of orthodontic space closure and implant treatment in patients missing maxillary lateral incisors with a long-term perspective European Journal of Orthodontics Vidare till DOI
Anna-Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of different exercise intensities during oncological treatment in the Phys-Can RCT Acta Oncologica, s. 1-8 Vidare till DOI

Nyheter

Aktuella forskningsprojekt

  • Kostnadseffektiviteten av kariespreventiva program 
  • Utvärdering av odontologiska metoder
  • Hälsoekonomiska aspekter vid behandling av akut leukemi hos barn och ungdomar
  • Kostnadseffektiviteten av fysisk träning hos patienter med cancer
  • Risk för undanträngningar vid införande av standardiserade vårdförlopp

CV

  • Mellan åren 2010 och 2014 arbetade jag vid SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering), och jag har därefter fortsatt nära koppling dit. 
  • Under 2014 och 2015 har jag arbetat i ett projekt inom ramen för EUnetHTA med deltagare från SBU i Sverige, IQWiG i Tyskland, HAS i Frankrike och IER i Slovenien. 

Utbildning

  • Ekonomie magister, nationalekonomisk inriktning, 2003, LiU
  • Fil Dr. Medicinsk teknologiutvärdering, 2009, LiU
  • Docent, Utvärdering och hälsoekonomi, 2015, LiU

Senaste publikationer

2023

Thomas Davidson, Rune Sjödahl, Ake Aldman, Claes Lennmarken, Ann-Sofi Kammerlind, Elvar Theodorsson (2023) Robot-assisted pelvic and renal surgery compared with laparoscopic or open surgery: Literature review of cost-effectiveness and clinical outcomes Scandinavian Journal of Surgery Vidare till DOI
C. Pekkari, C. K. Weiner, Agneta Marcusson, Thomas Davidson, A. Naimi-Akbar, B. Lund (2023) Patient safety with orthognathic surgery in an outpatient setting International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 52, s. 806-812 Vidare till DOI
Emma Wigsten, Thomas Kvist, Magnus Husberg, EndoReCo, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of root canal treatment compared with tooth extraction in a Swedish Public Dental Service: A prospective controlled cohort study Clinical and Experimental Dental Research, Vol. 9, s. 661-669 Vidare till DOI
Cecilia Hedmo, Rune Lindsten, Eva Josefsson, Thomas Davidson (2023) A cost analysis of orthodontic space closure and implant treatment in patients missing maxillary lateral incisors with a long-term perspective European Journal of Orthodontics Vidare till DOI
Anna-Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of different exercise intensities during oncological treatment in the Phys-Can RCT Acta Oncologica, s. 1-8 Vidare till DOI

Relaterad forskningsverksamhet