Fotografi av Thomas Schön

Thomas Schön

Professor

Jag kombinerar min professur inom infektionsmedicin med en överläkartjänst vid infektionsklinikerna i Kalmar och Östergötland. Min forskning rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar.

Forskning inriktad mot tuberkulos

Min forskning är främst inriktad mot tuberkulos som orsakar cirka 10 miljoner nya fall per år varav omkring 1 miljon avlider. Immunförsvaret, bakteriella resistensmekanismer mot behandling och antibiotikadosering är viktiga faktorer som dels avgör vilka som blir sjuka och inte, men också hur framgångsrik behandlingen blir.

Flera av mina forskningsprojekt både i Sverige och Etiopien rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar, i syfte att förbättra immunförsvarets motståndskraft och effektivisera behandlingen.


Nyheter

Publikationer

2023

Gabrielle Froberg, Florian P. Maurer, Erja Chryssanthou, Louise Fernstrom, Hanaa Benmansour, Samira Boarbi, Anne Torunn Mengshoel, Peter Michael Keller, Miguel Viveiros, Diana Machado, Margaret M. Fitzgibbon, Simone Mok, Jim Werngren, Daniela Maria Cirillo, Fernando Alcaide, Hanne-Leena Hyyrylainen, Alexandra Aubry, Sonke Andres, Darshaalini Nadarajan, Erik Svensson, John Turnidge, Christian G. Giske, Gunnar Kahlmeter, Emmanuelle Cambau, Jakko van Ingen, Thomas Schön (2023) Towards clinical breakpoints for non-tuberculous mycobacteria-Determination of epidemiological cut off values for the Mycobacterium avium complex and Mycobacterium abscessus using broth microdilution Clinical Microbiology and Infection, Vol. 29, s. 758-764 Vidare till DOI
Niklas Koehler, Soenke Andres, Matthias Merker, Viola Dreyer, Agnieszka John, Martin Kuhns, David Krieger, Eva Choong, Nick Verougstraete, Pia Abel zur Wiesch, Sebastian G. Wicha, Christina Koenig, Barbara Kalsdorf, Patricia M. Sanchez Carballo, Dagmar Schaub, Jim Werngren, Thomas Schön, Charles A. Peloquin, Nicolas Schoenfeld, Alain G. Verstraete, Laurent A. Decosterd, Rob Aarnoutse, Stefan Niemann, Florian P. Maurer, Christoph Lange (2023) Pretomanid-resistant tuberculosis Journal of Infection, Vol. 86, s. 520-524 Vidare till DOI

Forskning

Organisation