Fotografi av Thomas Schön

Thomas Schön

Professor

Jag kombinerar min professur inom infektionsmedicin med en överläkartjänst vid infektionsklinikerna i Kalmar och Östergötland. Min forskning rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar.

Forskning inriktad mot tuberkulos

Min forskning är främst inriktad mot tuberkulos som orsakar cirka 10 miljoner nya fall per år varav omkring 1 miljon avlider. Immunförsvaret, bakteriella resistensmekanismer mot behandling och antibiotikadosering är viktiga faktorer som dels avgör vilka som blir sjuka och inte, men också hur framgångsrik behandlingen blir.

Flera av mina forskningsprojekt både i Sverige och Etiopien rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar, i syfte att förbättra immunförsvarets motståndskraft och effektivisera behandlingen.


Nyheter

Publikationer

2024

V. N. Dahl, A. Burke, A. Floe, J. Bruchfeld, Thomas Schön, C. M. Wejse, A. B. Andersen, E. Svensson, J. Van Ingen, L. Davies Forsman (2024) Advantages and limitations of virtual multi-disciplinary team meetings on difficult-to-treat mycobacteria The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Vol. 28, s. 212-213 Vidare till DOI
F. Rudolf, E. Abate, B. Moges, V. F. Gomes, A. M. Mendes, A. Sifna, H. Fekadu, S. Bizuneh, C. Wejse, Thomas Schön (2024) A structured 2-week follow-up visit in the cascade of care for TB increases case detection The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Vol. 28, s. 148-153 Vidare till DOI
Paolo Miotto, Daniela M. Cirillo, Thomas Schön, Claudio U. Koeser (2024) The exceptions that prove the rule-a historical view of bedaquiline susceptibility Genome Medicine, Vol. 16, Artikel 39 Vidare till DOI
Tobias Damgaard, Hanna Woksepp, Lars Brudin, Jonas Bonnedahl, Elisabet I. Nielsen, Thomas Schön, Anita Hällgren (2024) Estimated glomerular filtration rate as a tool for early identification of patients with insufficient exposure to beta-lactam antibiotics in intensive care units Infectious Diseases Vidare till DOI
Sainan Wang, Lina Davies Forsman, Chunhua Xu, Haoyue Zhang, Yue Zhu, Ge Shao, Shanshan Wang, Jiayi Cao, Haiyan Xiong, Katarina Niward, Thomas Schön, Judith Bruchfeld, Limei Zhu, Jan-Willem Alffenaar, Yi Hu (2024) Second-line antituberculosis drug exposure thresholds predictive of adverse events in multidrug-resistant tuberculosis treatment International Journal of Infectious Diseases, Vol. 140, s. 62-69 Vidare till DOI

Forskning

Organisation