Fotografi av Thomas Schön

Thomas Schön

Professor

Jag kombinerar min professur inom infektionsmedicin med en överläkartjänst vid infektionsklinikerna i Kalmar och Östergötland. Min forskning rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar.

Forskning inriktad mot tuberkulos

Min forskning är främst inriktad mot tuberkulos som orsakar cirka 10 miljoner nya fall per år varav omkring 1 miljon avlider. Immunförsvaret, bakteriella resistensmekanismer mot behandling och antibiotikadosering är viktiga faktorer som dels avgör vilka som blir sjuka och inte, men också hur framgångsrik behandlingen blir.

Flera av mina forskningsprojekt både i Sverige och Etiopien rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar, i syfte att förbättra immunförsvarets motståndskraft och effektivisera behandlingen.


Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

J. W. C. Alffenaar, S. L. Stocker, L. Davies Forsman, A. Garcia-Prats, S. K. Heysell, R. E. Aarnoutse, O. W. Akkerman, A. Aleksa, R. van Altena, W. Arrazola de Onata, P. K. Bhavani, N. Vant Boveneind-Vrubleuskaya, A. C. C. Carvalho, R. Centis, J. M. Chakaya, D. M. Cirillo, J. G. Cho, L. D. Ambrosio, M. P. Dalcolmo, P. Denti, K. Dheda, G. J. Fox, A. C. Hesseling, H. Y. Kim, C. U. Koser, B. J. Marais, I Margineanu, A. G. Martson, M. Munoz Torrico, H. M. Nataprawira, C. W. M. Ong, R. Otto-Knapp, C. A. Peloquin, D. R. Silva, R. Ruslami, P. Santoso, R. M. Savic, R. Singla, E. M. Svensson, A. Skrahina, D. van Soolingen, S. Srivastava, M. Tadolini, S. Tiberi, T. A. Thomas, Z. F. Udwadia, D. H. Vu, W. Zhang, S. G. Mpagama, Thomas Schön, G. B. Migliori (2022) Clinical standards for the dosing and management of TB drugs The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Vol. 26, s. 483-499 Vidare till DOI

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll